Yksin lastaan hoitaville isille oikeus vanhempainvapaaseen

01.11.2016 - Kannanotot -

Miesjärjestöjen keskusliitto, Isät lasten asialla ry ja Monimuotoiset perheet -verkoston kannanotto 1.11.2016.

Yksin lastaan hoitavalle isälle oikeus perhevapaisiin

Yksin lastaan hoitavan isän oikeus vanhempainvapaaseen ei saa riippua siitä, onko isä asunut joskus lapsen äidin kanssa, vaativat suomalaiset Miesjärjestöjen keskusliitto, Isät lasten asialla ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto. Nykytilanteessa yksin lastaan hoitavalla isällä ei ole oikeutta vanhempainvapaaseen ellei hän asu tai ole asunut lapsen äidin kanssa.

Perhevapaiden uudistaminen on noussut ajankohtaiseksi, kun hallitus esittää tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämiä muutoksia perhevapaalainsäädäntöön. Vielä kesäkuussa nähtävillä olleessa luonnoksessa hallitus oli korjaamassa yksin lastaan hoitavien miesten tilannetta koskevan epäkohdan. Tämä korjausesitys oli kuitenkin syyskuussa lausuntokierrokselle tulleesta esityksestä poistettu.

”On käsittämätöntä, että isän oikeus vanhempainvapaaseen riippuu siitä, onko hän asunut lapsen äidin kanssa”, toteaa Miesjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Rolf Paqvalin. ”Ei isän vanhemmuus tai hoivavastuun kantaminen ole kiinni siitä, mikä hänen suhteensa on lapsen äitiin.”

”Perheitä, joissa isä hoitaa lastaan alusta asti yksin, on Suomessa äärimmäisen vähän. Puhutaan yhden käden sormilla laskettavasta määrästä. Mutta näille perheille tämä on valtava vääryys”, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston projektipäällikkö Anna Moring. Linjaus tarkoittaa käytännössä, että isällä ei näissä tilanteissa ole mahdollisuutta olla kotona pienen lapsensa kanssa. ”En voi ymmärtää, mihin tällainen linjaus perustuu. Tässä vähätellään isien kykyä kokonaisvaltaiseen vanhemmuuteen ja rajoitetaan perheiden valinnanvapautta.”

Tilastokeskuksen mukaan vuosittain yli 4000 lasta syntyy tilanteeseen, jossa äiti ei ole parisuhteessa. Näistä lapsista alle kymmenen asuu alusta asti isänsä kanssa. Se, ettei isällä näissä tilanteissa ole mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata, lisää äitien kuormitusta ja heikentää lasten suhdetta isiinsä. ”Monella isällä olisi halu ja mahdollisuus olla kotona pienen lapsensa kanssa, vaikka hän ei ole asunut lapsen äidin kanssa. Laki toimii tässä lapsen edun vastaisesti”, Anna Moring toteaa.

Miesjärjestöjen keskusliitto, Isät lasten asialla ry sekä Monimuotoiset perheet -verkosto vaativat, että yksin lastaan hoitavien isien vanhempainvapaat mahdollistetaan avioliittolain liitelaeista säädettäessä.

Helsingissä 28.10.2016,

Rolf Paqvalin, puheenjohtaja
Miesjärjestöjen keskusliitto

Pauli Tossavainen, puheenjohtaja
Isät lasten asialla ry

Anna Moring, projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke