Vuoroasuvat lapset elävät lapsuuttaan nyt, eivätkä vuonna 2027

25.01.2022 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii hallitukselta nopeita toimia vuoroasuvien lasten aseman parantamiseksi. Pilotti vuoroasumistilanteiden huomioimiseksi on käynnistettävä tällä hallituskaudella. Asumistukea on uudistettava siten, että myös etävanhemmalla on oikeus asumistukeen, kun lapsi vuoroasuu kahden kodin välillä.

– On kestämätöntä, että palvelujen ja sosiaaliturvan käsittämätön heinikko estää monia perheitä toteuttamasta vuoroasumista, vaikka siihen olisi halu ja se olisi lapsen edun mukaista, Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi lokakuussa toimenpidesuunnitelman vuoroasuvien lasten perheiden tilanteen parantamiseksi, mutta Sanna Marinin hallitus haluaa lykätä muutokset seuraavalle hallituskaudelle.

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia, mutta niiden aikataulu on Monimuotoiset perheet -verkoston mielestä liian hidas. Pahimmassa tapauksessa olennaista parannusta tilanteeseen olisi tulossa vasta sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 2027.

– Vuoroasuvat lapset elävät ainutlaatuista lapsuuttaan nyt, eikä heitä auta, jos heidän tilannettaan parannetaan vasta vuonna 2027. Keinot rakenteellisen vieraannuttamisen lopettamiseen ovat olleet tiedossa pitkään. Nyt on ryhdyttävä toimeen, Moring painottaa.

Vuoroasuminen on yleistynyt koko ajan. Vuonna 2020 tehdyistä tapaamisoikeussopimuksista jo melkein joka kolmas (31 prosenttia) koski vuoroasumista, ja osuus on edelleen kasvussa.

Palvelut ja sosiaaliturva eivät kuitenkaan turvaa vuoroasuvan lapsen oikeuksia tämän molemmissa kodeissa.

– Tämä näkyy siinä, että vuoroasuminen painottuu hyvätuloisempiin perheisiin. Vuoroasuminen ei saisi olla vain varakkaiden etuoikeus, Moring muistuttaa.

Nämä uudistukset tulee toteuttaa välittömästi

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii, että jo tämän hallituskauden aikana toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

• Koulukuljetukset laajennetaan koskemaan vuoroasuvan lapsen molempia koteja.

• Asumislisä laajennetaan vuoroasumistilanteissa huomioimaan myös sen vanhemman tilanne, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla. Muutosta ei jätetä odottamaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistumista.

• Elatusavun määrittämisen tueksi annettu valtakunnallinen ohjeistus päivitetään ottamaan huomioon vuoroasumistilanteet.

• Vuoroasuvien lasten tilanne huomioidaan koulujen oppilaaksiotossa.

• Vammaispalveluja ja asunnon muutostöitä koskevassa lainsäädännössä huomioidaan vuoroasuvien lasten tilanne.