Vuoroasumistilanteet monimuotoisissa perheissä

08.02.2018 - Lausunnot -

Vuoroasumistilanteet monimuotoisissa perheissä
Sosiaali- ja terveysmisniteriö, tiedoksi työryhmälle

Yleistä:

Lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ehdotettu muutos, jossa vuoroasumisesta voisi tulla virallinen merkintä väestörekisteriin, on erinomainen asia. Se ei kuitenkaan ole yksin riittävä toimenpide tukemaan ja edesauttamaan vuoroasuvien lasten hyvinvointia ja hyvää arkea sekä vanhempien mahdollisuutta vuoroasumisen järjestämiseen.

On erittäin kiitettävää, että Sosiaali- ja terveysministeriö, jonka hallinnonalaan useimmat konkreettisista muutoksista kuuluvat, on ottanut tämän asian selvittääkseen.

Vaadittavat toimenpiteet:

Vuoroasuvan lapsen arjen turvaamiseksi olisi syytä toteuttaa ainakin seuraavat muutokset lainsäädäntöön ja käytäntöihin:

 • Koulukyydit sekä koulumatkatuki molemmista kodeista
  • Nykyään koulukyydit mahdollistuvat esimerkiksi tilapäishoidosta, mutta eivät toisen vanhemman luota
  • Koulumatkatuessa ei huomioida lapsen vuoroasumista
 • Mahdollisuus huomioida vuoroasuva lapsi, joka ei ole kirjoilla vanhemman luona, osana ruokakuntaa mm. seuraavissa tilanteissa:
  • Asumistuki
  • Perheen muiden lasten päiväkoti- tai iltapäiväkerhomaksut
  • Kaupunkien vuokra-asuntojen tai tuettujen asumismuotojen hakeminen (perheen koko / kuinka suureen asuntoon perhe on oikeutettu)
 • Mahdollisuus lapsilisän jakamiseen vanhempien välillä
 • Mahdollisuus valita lapsen lähikoulu kummankin kodin osoitteen mukaan
 • Mahdollisuus vähentää työmatkakustannuksia verotuksessa myös vanhemmalle, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla
 • Mahdollisuus saada tukea asunnon korjaustöihin vuoroasuvan vammaisen lapsen tarpeiden huomioimiseksi siten, että lapsella on konkreettisesti mahdollisuus viettää aikaa myös siinä kodissa, jossa ei ole kirjoilla
 • Kotipalvelun ja lastensuojelupalvelujen saamisen mahdollisuus molempiin koteihin

Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuutta merkitä lapselle väestörekisteriin kaksi virallista osoitetta.

Vammaistukien, omaishoidon tukien sekä muiden vammaisten ja erityistarpeisten lasten tilanteeseen vaikuttavien seikkojen osalta tulisi tilanne selvittää erikseen – nykytilanteessa käytännöt ovat niin kirjavat ja alueellisesti räikeän eriarvoiset, että niiden yhtenäistäminen on ehdottoman välttämätöntä.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi –hanke
050 375 0832