Uutiskirje / joulukuu 2014

11.12.2014 - Uutiset -

KAIKENLAISTEN PERHEIDEN ASIALLA

Kaikkien perheiden Suomi–hanke; Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille. Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2013 – 2016 toteutuva Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi on ollut vauhdikas. Sen aikana on tehty paljon töitä monimuotoisten perheiden näkökulman esiin tuomisessa sekä perhepolitiikassa että lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Hankkeen tavoitteet

Vuoden 2014 aikana muodostettiin Monimuotoiset perheet -verkoston keskeiset viestit Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen puitteissa eteenpäin vietäviksi. Verkoston viesteiksi päättäjille ja palvelujärjestelmään muotoutuivat:

  • Perhevapaajärjestelmä huomioi monimuotoiset perheet
  • Perheet saavat enemmän tukea ja apua moninaisten elämäntilanteiden kohdatessa
  • Lapsille voidaan varmistaa oikeus tavata sosiaalisia vanhempia
  • Perheille tarjotaan psyykkistä tukea kriisin kohdatessa ja kriisien jälkihoitoon kiinnitetään riittävää huomiota
  • Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat korjataan siten, että monimuotoisten perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan samalla tavalla kuin muidenkin perheiden

Näiden lisäksi hankkeen taustalla toimivat järjestöt nostivat kukin itselleen tärkeän vaikuttamistyön tavoitteen hankkeen tuella edistettäväksi viestiksi. Järjestöjen toiveita kuultiin järjestön työntekijöiltä, hallitukselta sekä perheiltä itseltään. Yhteisesti sovittiin, että kaikkea hankkeen toimintaa läpäisee rasismin vastainen eetos.

Lue lisää…