Uutiskirje elokuu 2015

14.08.2015 - Uutiset -

 

SYKSY ON MONIMUOTOISTEN PERHEIDEN AIKAA

Kaikkien perheiden Suomi–hankkeen syksyyn kuuluu lakiuudistuksia, seminaaripäiviä ammattikorkeakouluissa, ammattilaisten messuja ja kuntavaalitavoitteita.

 

IMG_1596

Monimuotoiset perheet -verkoston Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen syksy lähtee vauhdikkaasti liikkeelle, kun hankkeen työntekijät osallistuvat Midnight Run -juoksutapahtumaan yhdessä muiden lapsi- ja perhehankkeiden työntekijöiden kanssa. Kuntohuippu on ajoitettu siten, että se hyödyttää maksimaalisesti hallitusohjelmaan tehtyjen perheiden monimuotoisuutta koskevien kirjausten läpiviemistä. Kuva on edellisvuoden vastaavasta tapahtumasta, jossa naamiaissarjaan osallistuttiin satuteemalla.

 

Perheiden monimuotoisuus hallitusohjelman
lähtökohdaksi

Aktiivinen vaikuttamistyö kantaa hedelmää: verkoston suureksi riemuksi Suomen hallituksen hallitusohjelma 2015–2019 ottaa perhepolitiikkansa lähtökohdaksi perheiden monimuotoisuuden. Olemme siis vihdoin tilanteessa, jossa perhepolitiikkaa ainakin periaatteessa tehdään perheiden monimuotoista todellisuutta ajatellen. Monimuotoisuuden mainitseminen hallitusohjelman perhepoliittisten uudistusten lähtökohtana on hieno kirjaus, mutta tehtävänsä mukaisesti verkosto pyrkii osallistumaan ja vaikuttamaan myös siihen, kuinka hallitus tulee tätä linjaustaan käytännössä toteuttamaan.

Lisäksi hallitusohjelmaan kirjattiin verkoston kärkitavoitteisiin kuulunut lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta kokonaisuudistus, jonka yhteydessä toivottavasti tullaan parantamaan myös lapsen sosiaalisten vanhempien ja tapaajavanhempien tilannetta. Verkosto seuraa myös tätä uudistusta tarkasti ja pyrkii olemaan mukana jo uudistuksen varhaisesta vaiheesta lähtien.

Myös tavoite perhevapaiden yhdenvertaisuudesta etenee. Verkoston ehdotuksen pohjalta edellinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty perusti vielä viime töikseen työryhmän pohtimaan monimuotoisten perheiden perhevapaiden yhdenvertaistamista. Työryhmässä on laaja edustus Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöistä ja se saa työnsä päätökseen lokakuussa 2015. Toiveissa on, että uusi perhevapaista vastaava ministeri Hanna Mäntylä ryhtyy ponnekkaasti toteuttamaan työryhmän ehdottamia uudistuksia, jotta kaikkien perheiden lapset olisivat perhevapaiden osalta keskenään tasavertaisessa asemassa perhemuodosta riippumatta.

Verkoston viestien eteenpäin viemisessä viimeisin valloitus ovat puoluekokoukset ja puolueristeilyt. Kevään 2015 aikana hankkeen työntekijät olivat mukana niin Keskustapuolueen kuin Kokoomuksenkin puolueristeilyillä sekä Vihreiden puoluekokouksessa. Syksyksi oli varattu mahdollisuus osallistua myös Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien puoluekokouksiin, mutta kummastakin puolueesta ilmoitettiin näytteilleasettajapaikkojen olevan varattuja omille järjestöille. Verkosto koettaa siis tavoittaa näitä puolueita muita kanavia pitkin.

 

Oppilaitosten kanssa tehty yhteistyö kantaa hedelmää

Laatuaan ensimmäinen monimuotoisiin perheisiin keskittyvä AMK-tasoinen kurssi rakennettiin Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen työntekijöiden toimesta räätälöitynä Laurea-ammattikorkeakoulun käyttöön ja sitä pilotoitiin alkuvuodesta 2015. Kurssi on nyt Laurean vakituisessa opetusohjelmassa, ja sen pohjalta tuotettu oppimateriaali ja opetuskansio on lähdössä käyttöön useisiin muihin ammattikorkeakouluihin ympäri Suomen molemmilla kotimaisilla kielillä. Kurssi on 5 op laajuinen ja materiaalia voi kysellä hankkeen työntekijöiltä vuoden 2016 alusta lähtien.

Ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistavat myös moniammatilliset seminaaripäivät otsikolla Monimuotoisten perheiden kohtaaminen ja ammatillinen tuki, joita hanke on ollut mukana suunnittelemassa yhdessä muutaman muun Emma & Elias -toimintaohjelmaan kuuluvan hankkeen kanssa. Seminaaripäiviä toteutetaan viidessä eri pääkaupunkiseudun AMK:ssa syksyllä 2015. Keväälle 2016 on suunnitteilla toinen vastaava seminaaripäivien sarja hieman eri teemalla.

 

Paikallista vaikuttamista järjestöjen kanssa

Syksyn 2015 suuriin ponnistuksiin kuuluu vaikuttamistyön risteily, joka toteutuu syyskuussa ja jonne on lähdössä noin sata järjestöissä toimivaa vapaaehtoista. Risteilyllä opitaan muiden toiminnasta, someviestinnästä
ja vaikuttamistyöstä sekä pohditaan oman järjestön osalta, mitä vielä voitaisiin tehdä, jotta Suomi olisi parempi paikka kaikenlaisille perheille.

Syksyllä kartoitetaan myös verkostolle yhteisiä kuntavaalitavoitteita kuntavaaleja 2017 ajatellen. Koska suuri osa perheiden palveluista ja muita perheisiin liittyvistä ratkaisuista tehdään kuntatasolla, ovat kuntavaalit ja kunnallinen päätöksenteko avainasemassa myös monimuotoisten perheiden hyvinvoinnin kannalta.

Valtakunnallisille, ammattilaisille suunnatuille messuille osallistutaan asiantuntijan roolissa. Suunnitelmissa on tavata mm. neuvolatyöntekijöitä, varhaiskasvattajia sekä sairaanhoitajia ja tammikuussa opettajia ja lääkäreitä. Ammattilehtiin suunnattuja artikkeleita on valmisteilla ja jo julkaisussa.

 

Syksy huipentuu taidenäyttelyyn ja metrotempaukseen

Hankkeen syksyn toinen suuri ponnistus on monimuotoisia perheitä kuvaava taidenäyttely, jossa esillä ovat kuvataiteilija Tuomo Railon akvarellityöt. Näyttely toteutuu yhdessä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kanssa ja avataan lasten oikeuksien päivänä 20.11.2015. Näyttely toteutuu yhdellä tai useammalla metroasemalla Helsingissä ja lisäksi sen yhteydessä pidetään pop up perhetapahtuma, jossa hankkeella on käytössään yksi metrovaunu yhden päivän ajan lauantaina 21.11.2015. Tervetuloa siis matkustamaan monimuotoisessa perhemetrossa!

Oltuaan esillä Helsingissä, taidenäyttely lähtee alkuvuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan kiertämään myös muilla verkoston järjestöjen päämajapaikkakunnilla Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa.

Hankkeen työntekijät Anna ja Jenni kiittävät hyvästä yhteistyöstä ja toivottavat kaikille oikein hyvää alkanutta loppukesää!

Projektipäällikkö Anna Moring, anna.moring@www.monimuotoisetperheet.fi
Projektisuunnittelija Jenni Kerppola-Pesu, jenni.kerppola-pesu@www.monimuotoisetperheet.fi

 

TEKSTI

Anna Moring &
Jenni Kerppola-Pesu

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen taustalla on Monimuotoiset perheet -verkosto. Verkoston muodostavat seuraavat järjestöt: Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

www.monimuotoisetperheet.fi