Uusperheille, sateenkaariperheille ja yksinhuoltajaperheille tärkeistä sote-palveluista päätetään jatkossa aluevaltuustoissa

30.09.2021 - Uutiset - Anna Moring

Aluevaltuustoille siirtyy valta päättää lapsille ja perheille tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Monimuotoiset perheet -verkosto julkaisi kymmenen aluevaalitavoitetta, joiden avulla tulevat aluepäättäjät voivat lisätä perheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteet sisältävät ehdotuksia muun muassa vuoroasuvien lasten perheiden, adoptioperheiden ja lapsen kuoleman kokeneiden perheiden tukemiseksi.

– Hyvinvointialueet päättävät jatkossa esimerkiksi siitä, saako vuoroasuva lapsi palveluita molemmissa kotikunnissaan, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Verkosto painottaa, että hyvinvointialueilla on oltava riittävästi tietoa monimuotoisista perheistä ja perheiden erityistarpeista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tarjoaakin mahdollisuuden keskittää osaamista alueellisesti. Esimerkiksi kansainvälisiä adoptioita koskevaa tietoa voidaan koota hyvinvointialueella yhteen yksikköön, joka neuvoo alueen muita toimijoita tarvittaessa. Myös perheoikeudellisten palvelujen keskittämisestä on hyviä kokemuksia.

Hyvinvointialueet muodostavat myös selkeän rakenteen palvelujen alueellisen yhdenvertaisuuden kehittämiseen ja palveluista tiedottamiseen.

– Esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelun osalta hyvinvointialue voi tasata kuntakohtaista vaihtelua palvelun saatavuudessa ja toisaalta palvelun myöntämisen kriteereissä, Moring ehdottaa. Hyvinvointialue voi myös koordinoidusti huolehtia siitä, että perheillä on riittävästi tietoa tarjolla olevista palveluista.

Hyvinvointialueille tulisi verkoston mukaan luoda selkeät palvelupolut kriisitilanteisiin, kuten lapsen tai puolison kuoleman tai keskenmenon kokeneille. Palvelujen aukioloaikojen suunnittelussa tulee muistaa myös se perhe, jonka ainoa vanhempi käy vuorotyössä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä hyvinvointialueista tulee merkittävä työnantaja sote-alan ammattilaisille. Alueiden on työnantajina huomioitava työntekijöidensä erilaiset perhetilanteet ja mahdollistettava työn ja perheen yhteensovittaminen.

Monimuotoiset perheet -verkosto korostaa järjestöjen ja hyvinvointialueiden saumatonta yhteistyötä. Järjestöistä löytyvä kokemustieto on tärkeä ottaa mukaan alueiden toiminnan kehittämiseen. Myös järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava hyvinvointialueilla.

Tiedote julkaistu 30.9.2021

Lisätietoja
Anna Moring
Johtava asiantuntija
050 3750 832
anna.moring(at)monimuotoisetperheet.fi