Uusi opas tukee monimuotoisia perheitä työelämässä

03.11.2021 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Monimuotoiset perheet -verkosto on julkaissut oppaan työyhteisön perheystävällisyyteen. Opas huomioi erilaisia perhemuotoja ja perheeseen liittyviä kriisitilanteita. Julkaisu sisältää myös paljon uusia vinkkejä, joita ei löydy nykyisistä perheystävällisyysohjeista.

Monimuotoiset perheet työelämässä -opas kertoo, miten tukea esimerkiksi uusperheen tai sateenkaariperheen sosiaalista vanhempaa, yhden vanhemman perheen huoltajaa, kahden kulttuurin perheen vanhempaa, kaksosten tai kolmosten vanhempaa, adoptioperheellistä ja sijoitetun lapsen perhehoitajaa työn ja perhearjen yhteensovittamisessa.

Opas sisältää johtajille, henkilöstöhallinnolle ja luottamushenkilöille myös neuvoja kriisitilanteisiin, kuten työyhteisön jäsenen tukemiseen hänen puolisonsa tai lapsensa menehtyessä tai hänen erotessaan puolisostaan. Huomioiduiksi eivät tule vain lapsiperheelliset vaan myös lapsettomuuskriisistä kärsivät ja lapsettomuushoidoissa käyvät.

– Opas täydentää nykyisiä perheystävällisyysohjeita kertomalla, miten erilaisia perheitä on mahdollista tukea juuri heille tyypillisissä arjen haasteissa. Samalla kaikkia perheitä tukevat muut tunnetut perheystävälliset käytännöt, joita ovat esimerkiksi joustavat työajat, etätyömahdollisuudet, ennakoiva työaikasuunnittelu ja työajan lyhennykset, työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto kertoo.

Monimuotoiset perheet -työelämässä -opas kannustaa myös avartamaan mieltä siitä, millainen on tärkeä läheissuhde. Työyhteisön jäsenten tärkeimmät läheissuhteet eivät perustu aina biologiaan tai ole juridisesti vahvistettuja. Näin on usein esimerkiksi uusperheissä, sateenkaariperheissä, perhehoitoperheissä ja adoptioperheissä.

– Kunnioita työntekijän omaa perhemääritelmää ja jousta sen mukaan. Suosittelen poikkeamaan myös työehtosopimuksen ja lain vanhemmuusmääritelmistä esimerkiksi sairaan lapsen äkillisen hoitovapaan ja läheisen menettämiseen liittyvien vapaiden kohdalla, jos se vain on mahdollista, Kaunisto ehdottaa.

Suomalaisista perheistä monimuotoisia on vähintään joka kolmas. Vaikka osa monimuotoisista perhetilanteista saattaa olla vielä vieraita työyhteisölle, on näihin tilanteisiin hyvä varautua ennakolta jokaisella työpaikalla.

– Monimuotoisten perheiden tukemisen voi valita painotukseksi esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Suosittelen myös erillistä perheystävällisyyssuunnitelmaa, joka huomioi erilaiset vanhemmuudet, perhemuodot ja -tilanteet sekä lapsettomien tarpeet.

Oppaan on koonnut Monimuotoiset perheet -verkosto, johon kuuluu kymmenen perhejärjestöä: Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Lataa Monimuotoiset perheet työelämässä –opas täältä

Monimuotoiset perheet työelämässä