Vieraskynä: Työlainsäädännössä piilottelee perinteinen perhekäsitys

15.10.2022 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Monimuotoiset perheet -verkosto ja Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK toivovat tehokkaampia keinoja puuttua erilaisiin perhetilanteisiin kohdistuvaan syrjintään työelämässä. Työlainsäädäntö ei kiellä tarpeeksi selvästi perheiden monimuotoisuuteen liittyvää syrjintää työelämässä.

Tarvetta uudelle syrjintääehkäisevälle lainsäädännölle on työelämässä, selviää Monimuotoiset perheet -verkoston kyselyistä. Verkosto on tehnyt kuuden ammattiliiton kanssa kyselyitä luottamushenkilöille työn ja eri perhetilanteiden yhteensovittamisesta sekä selvittänyt muutoin haasteita. Luottamushenkilöiden vastauksia on jo yli 1 400, joista SAK:laisten liittojen vastauksia on noin 800.

Hedelmöityshoidoissa käyvän urakehitys voi hidastua, määräaikaista työtä ei muuteta toistaiseksi voimassa olevaksi tai hän tulee irtisanotuksi.

Jos työntekijä odottaa adoptiolasta, saattaa irtisanominen tai lomauttaminen keskeyttää adoptioprosessin. Työnantaja ei ole aina joustava, kun vanhempi saa tiedon adoptoitavasta lapsesta, vaikka tilanne on rinnastettavissa synnytyksen alkamiseen.

– Syrjivää tai epäasiallista käytöstä työelämässä kohtaavat myös esimerkiksi yhden vanhemman perheiden huoltajat, etävanhemmat, sateenkaariperheelliset, erityistarpeisen lapsen huoltajat ja lapsen kuoleman kokeneet, työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto kertoo.

Monimuotoisin perheisiin kohdistuva syrjintä on yleensä moniperusteista syrjintää, joka haastaa nykyistä työlainsäädäntöä. Se tarkoittaa, että syrjintä voi johtua paitsi sukupuolesta ja perheellistymisestä myös siitä, että perhemuoto poikkeaa ydinperhenormista.  

SAK ja Monimuotoiset perheet -verkosto toivovat, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja tarkasteltaisiin yhdessä niin, ettei mikään syrjintäperuste jää ohittamatta. Sekä tasa-arvolaissa että työsopimuslaissa esimerkiksi adoptioprosessi ja lapsettomuushoidot on rinnastettava raskauteen, ja molempia on koskettava samanlainen syrjinnän kieltävä lainsäädäntö kuin raskautta.

– Eduskunnan käsiteltävänä on tällä hetkellä esitys, jonka mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa laajennettaisiin työelämään. Tämä on hyvä suunta, mutta tarvitsemme myös halvempia ja nopeampia keinoja kalliin käräjöinnin tilalle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnan toimivaltaa tulee laajentaa niin, että se voi tutkia työelämän syrjintätapauksia ja tarvittaessa määrätä hyvitystä, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto toteaa.

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuvaa syrjintää käsitellään tänään Helsingin Sanomissa julkaistussa Vieraskynä-kirjoituksessa. Kirjoituksen ovat laatineet SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto ja Monimuotoiset perheet -verkoston työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto.