Työllistyminen eri perhetilanteissa

Työllistyminen voi olla haasteellista eri perhetilanteissa. Lue tavoitteemme, joiden avulla eri perheryhmien työllisyyttä on mahdollista nostaa.

Monissa perhetilanteissa, kuten yhden vanhemman perheissä ja uusperheissä, vuorotöiden tekeminen voi olla hankalaa. Vuorotyöt voivat estää myös lapsen vuoroasumisjärjestelyn. Perheissä, joissa lapsella on enemmän kuin kaksi vanhempaa, saatetaan olla huolestuneita, ymmärretäänkö työllisyyspalveluissa sosiaalisten vanhempien haasteita.

Työnhakijan jaksamista saattaa myös kuormittaa läheisen kuolema, lapsettomuuskriisi, ero puolisosta tai huoli Suomeen muuttaneen puolison työllistymisestä. Lapsen odottaminen esimerkiksi adoptioperheeseen tai perhehoitoperheeseen ja hedelmöityshoidoissa käyminen voi vaikuttaa työllistymistoiveisiin. Työnhakija voi myös kohdata tai epäillä kohdanneensa syrjintää työelämässä.

Eri perhetilanteiden haasteet on tärkeää huomioida työllisyyspalveluissa sekä työlainsäädäntöä ja työelämää kehitettäessä. Tutustu Monimuotoiset perheet -verkoston työllisyystavoitteisiin.

Kehittämisideat työllisyyspalveluiden kehittämiseen

1. Perhetilanteiden ja työnhaun yhteensovittamisen haasteita on selvitettävä. Selvityksessä on tarkasteltava myös syrjintää työnhaussa.

2. Työttömyysturvalakia sekä lakia julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta on tarkasteltava monimuotoisten perheiden näkökulmasta. Myös lain soveltamisohjeissa on huomioitava erilaiset perhetilanteet.

3. Työnhaun palveluprosesseja on kehitettävä niin, että niissä ymmärretään monimuotoisia, muuttuvia ja yksilöllisiä perhetilanteita.

4. Työllisyyspalveluiden henkilöstölle on annettava perehdytystä ja koulutusta monimuotoisuuden ja erilaisten perhetilanteiden kohtaamiseen.

Muita kehittämisideoita työelämään

5. Lastenhoidosta joustavampaa. Lastenhoitoa työllistymispalveluiden yhteyteen ja tukemaan hoitovapaalta palaavan työnhakua. Kuntien lastenhoitopalvelut eivät aina toimi työnhaussa.

6. Sosiaaliturva kannustavammaksi niin, ettei se lisää samalla lapsiperheköyhyyttä. Sosiaaliturvauudistuksessa on myös kehitettävä etuuksien, palvelujen ja ansiotulon kokonaisuus mahdollisimman ennakoitavaksi ja selkeäksi.

7. Alanvaihdosta on tehtävä mahdollisimman sujuvaa. Tarve alanvaihdolle eri perhetilanteissa on ymmärrettävä myös työllisyyspalveluissa. Aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa on säilytettävä.

8. Työelämän perheystävällisyyttä on kehitettävä. Myös syrjintää on ehkäistävä. Muuten työllisyys ei kasva muista uudistuksista huolimatta.