Työelämätavoitteet päättäjille

Miten päättäjät voivat tukea työn ja erilaisten perhetilanteiden yhteensovittamista päätöksillään? Tutustu Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteisiin.

1. Monimuotoiset perhetilanteet ja vanhemmat on huomioitava työehtosopimusneuvotteluissa, työlainsäädäntöä kehitettäessä, paikallisessa sopimisessa ja työpaikkojen käytännöissä.

2. Perhesuhteisiin liittyvään syrjintään on puututtava nykyistä hanakammin työelämässä ja lainsäädännössä. Adoptioprosessi ja lapsettomuushoidot on rinnastettava raskauteen tasa-arvolaissa.

3. Työelämän perheystävällisyyttä on kehitettävä ministeriöjohtoisessa kolmikantaisessa työryhmässä, jossa on perhejärjestöjen edustus. Tarvitsemme myös mittarin mittaamaan perheystävällisyyden toteutumista.

4. Työn ja perheen yhteensovittamista tukevia palveluita on kehitettävä niin, että ne tukevat erilaisia perhetilanteita ja vuorotyön tekemistä. Erityisesti pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä lomien aikaista hoitoa on parannettava.

5. Vuoroasuvien lasten vanhempien arjen sujuvuutta on tuettava. Koulukyytien ja palveluiden on järjestyttävä etävanhemman kodista, ja puolisolla on oltava oikeus hoitaa sairasta lasta.

6. Työsopimuslakia on muutettava siten, että perhevapaauudistukseen sisältyvät joustot ovat täysimääräisinä perheiden käytettävissä.

7. Työllistämistoimissa on huomioitava nykyistä paremmin erilaiset perhetilanteet. Karensseja koskevia ohjeistuksia on selkeytettävä niin, että työstä tai palveluista on turvallista kieltäytyä perhesyistä.

8. Perheenjäsenen kuoleman kokeneita on tuettava suruvapaalla. Lapsensa kuoleman kokeneet vanhemmat tarvitsevat kuuden kuukauden suruvapaan, joka huomioi myös epätyypillisissä työsuhteissa olevat, yrittäjät, opiskelijat ja työttömät, jotka menettävät alle 18-vuotiaan lapsen.

9. Elämäntilanteista johtuvia alanvaihtoja ja taukoja työelämästä on tuettava nykyistä paremmin esimerkiksi vuorottelu- ja opintovapaita kehittämällä.

10. Maahanmuuttoviraston resurssit on saatava kuntoon, jotta päätökset oleskeluluvista myönnetään nopeammin. Perhesideperusteista oleskelulupaa odottavan on saatava työnteko-oikeus, koska oleskelu Suomessa on pysyvää. Työllistymistä on helpotettava.

11. Työsopimuslakia on muutettava siten, että perhehoitajilla on oikeus kahden vuoden hoitovapaaseen, kun sijoitettava lapsi on 3–17-vuotias.