Työeläke ja perhe-eläke

Perhe-eläkkeiden perhekäsitystä on tärkeää muuttaa monimuotoisemmaksi. Tutustu työeläkejärjestelmää koskeviin verkoston tavoitteisiin. 

1. Työeläkeuudistuksen yhdeksi lähtökohdaksi on otettava perheiden monimuotoisuuden huomioiminen. 

2. Palkattomista jaksoista on edelleen kerryttävä työeläkettä. Eläkkeen kertymisen säilyminen on erityisen tärkeää perhevapailla, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta, opiskeluiden aikana, sairauspäivärahan ja työttömyyspäivärahan aikana. 

3. Leskeneläkettä on jatkossakin maksettava edesmenneen avio- tai avoleskelle vähintään 10 vuotta tai siihen saakka, että nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.  

4. Leskeneläke on myönnettävä kaikille avoleskille, joilla on yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa, ilman edellytystä viiden vuoden asumisesta yhdessä. Oikeus on oltava, vaikka lapsi on kuollut. 

5. Vuoroasuvalla lapsella tulee olla oikeus lapseneläkkeeseen myös tilanteissa, joissa etävanhemman puoliso kuolee. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi uusperheissä ja sateenkaariperheissä. 

6. Paras ratkaisu on, jos lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen kaikkien huoltajien kohdalla, jos huoltaja on osallistunut lapsen elatukseen. Näin lapseneläke tukee nykyistä kattavammin muun muassa etävanhempien perheitä, sateenkaariperheitä ja uusperheitä.  

7. Leskellä tulee olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos lesken ja edunjättäjän yhteinen lapsi tai yhteiset lapset ovat syntyneet kuolleina. Asian korjaa henkilötunnuksen myöntäminen kuolleena syntyneelle lapselle. 

8. Ikäraja lapsettomien leskien kohdalla on purettava. Puolison kuolema on kriisi – tapahtui se missä iässä tahansa. Myös nuori leski voi olla taloudellisesti heikossa asemassa. Puolison kuolema lapsettomuuskriisin keskellä voi tarkoittaa, että leski joutuu luopumaan lapsihaaveestaan.