Perhevapaat työehtosopimuksissa

Työehtosopimusten perhevapaakirjauksissa on tärkeää huomioida erilaiset perhetilanteet. Tältä sivulta löydät tietoa, miten se onnistuu.

Syyskuussa 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus huomioi aiempaa laajemmin monimuotoisia perhetilanteita. Uudistus pohjaa uudenlaiselle logiikalle, jonka keskeiset lähtökohdat ovat:

  • vanhempien välinen tasa-arvo
  • perheiden monimuotoisuuden huomioiminen
  • perhevapaiden lapsikohtaisuus – lapsella on yhtäläinen oikeus olla kotona hoidettavana perhemuodosta riippumatta.

Työehtosopimuksissa kattavasti. Monimuotoiset perheet -verkostossa toivomme, että valitsette kunnianhimoisemman tavan ja uudistatte työehtosopimusten kirjauksia niin, että ne huomioivat myös erilaisissa perhetilanteissa olevat työyhteisön jäsenet.

Pohdittavaa työmarkkinajärjestöille

  • Oletteko valmiita tekemään perhevapaakirjaukset työehtosopimuksiin perhevapaauudistuksen uudenlaisen logiikan mukaisesti?
  • Huomioitteko monimuotoiset perhetilanteet – saavatko erilaisissa perhetilanteissa olevat yhtäläisesti palkallisia perhevapaita ja kirjataanko erilaiset perhetilanteet aiempaa tarkemmin?
  • Miten sukupuolten tasa-arvo toteutuu uusissa kirjauksissa? Jätetäänkö muut kuin synnyttäjät edelleen vähemmille palkallisille vapaille?
  • Saako uudistuksesta koitua kustannuksia? Isien ja muiden kuin synnyttäneiden vanhempien aseman parantamisella voi olla hintalappu.

Jos kaipaat apua työehtosopimuksen kirjausten muotoilussa tai muissa niihin liittyvissä asioissa, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme.

Muistilista

Lapsen kuolema perhevapaan aikana, lapsen syntyminen kuolleena. Maksetaanko vanhemmalle perhevapaa palkallisena, jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee perhevapaiden aikana?

Yhden vanhemman perheet. Onko lapsen ainoalla vanhemmalla oikeus yhtä moneen palkalliseen vanhempainrahapäivään kuin useamman vanhemman perheessä?

Uusperheet. Onko lapsen bonusvanhemmalla oikeus palkallisiin vanhempainrahapäiviin? Onko oikeus sekä lähivanhemman että etävanhemman puolisolla?

Sateenkaariperheet. Onko lapsen kaikilla vanhemmilla, joilla on oikeus perhevapaisiin, myös mahdollisuus palkallisiin vanhempainrahapäiviin?

Adoptioperheet. Onko adoptiovanhemmilla yhtä suuri määrä palkallisia vanhempainrahapäiviä kuin muilla perheillä? Miten huomioitte yksin adoptoivan? Miten huomioitte sisäisen adoption jälkeen vanhemmaksi tulevan, jolla on oikeus vanhempainrahakiintiöön? Vanhempien kokemuslisien tulee myös karttua vanhempainvapaan aikana samaan tapaan huolimatta siitä, onko lapsi adoptoitu vai vanhemman synnyttämä.

Perhehoitajat. Onko perhehoitajalla oikeus palkallisiin perhevapaapäiviin, jos hänellä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle, kun hänen perheeseensä sijoitetaan alle 2-vuotias lapsi?