Perhevapaat työyhteisössä

Perhevapaat ovat yksityiskohdiltaan erilaisia monimuotoisissa perhetilanteissa. Tältä sivulta löydät muistilistan pohdittavaa.

Syksyllä 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus huomioi aiempaa laajemmin monimuotoisia perhetilanteita. Se on hyvä näkyä myös työyhteisön omissa perhevapaakäytännöissä.

Työehtosopimukset eivät aina määrittele, miten palkalliset perhevapaat menevät eri perhetilanteissa. Se, miten palkalliset vapaat menevät erilaisissa perhetilanteissa on hyvä sopia etukäteen. Näin työyhteisössä säästytään turhalta selvittelyltä eri tilanteissa.

Muistilista työyhteisölle perhevapaista

Lapsen kuolema perhevapaan aikana, lapsen syntyminen kuolleena. Maksetaanko vanhemmalle perhevapaa palkallisena, jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee perhevapaiden aikana?

Yhden vanhemman perheet. Onko lapsen ainoalla vanhemmalla oikeus yhtä moneen palkalliseen vanhempainrahapäivään kuin useamman vanhemman perheessä?

Uusperheet. Onko lapsen bonusvanhemmalla oikeus palkallisiin vanhempainrahapäiviin? Onko oikeus sekä lähivanhemman että etävanhemman puolisolla?

Sateenkaariperheet. Onko lapsen kaikilla vanhemmilla, joilla on oikeus perhevapaisiin, myös mahdollisuus palkallisiin vanhempainrahapäiviin?

Adoptioperheet. Onko adoptiovanhemmilla yhtä suuri määrä palkallisia vanhempainrahapäiviä kuin muilla perheillä? Miten huomioitte yksin adoptoivan? Miten huomioitte sisäisen adoption jälkeen vanhemmaksi tulevan, jolla on oikeus vanhempainrahakiintiöön? Vanhempien kokemuslisien tulee myös karttua vanhempainvapaan aikana samaan tapaan huolimatta siitä, onko lapsi adoptoitu vai vanhemman synnyttämä.

Perhehoitajat. Onko perhehoitajalla oikeus palkallisiin perhevapaapäiviin, jos hänellä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle, kun hänen perheeseensä sijoitetaan alle 2-vuotias lapsi?