Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen

Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen ovat hyviä keinoja tukea työyhteisön perheystävällisyyttä tasapuolisesti. Poimi tästä sopivimmat.

1. Työehtosopimuksen perhekäsitteen ei tule perustua vain biologiseen tai juridiseen sukulaisuussuhteeseen. Määrittelyssä tulee kunnioittaa esimerkiksi ei-juridista vanhemmuutta, bonussisarussuhteita tai muuta läheissuhteiden monimuotoisuutta. 

2. Palkallista sairaan lapsen tilapäistä hoitovapaata on myönnettävä vähintään viisi päivää, ja vapaata tulee myöntää alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille. Oikeus palkalliseen hoitovapaaseen on oltava myös etävanhemmalla ja vanhempien puolisoilla.

3. Tue työntekijän jaksamista palkallisella vapaalla läheisen menehtyessä, lähiomaisen joutuessa saattohoitoon tai avo- ja avioeron yhteydessä. Paikallisesti on mahdollista sopia työehtosopimusta laajemmasta läheiskäsityksestä kuolemaan liittyvien vapaiden kohdalla.

4. Jousta lapsiperheellistymisessä. Anna mahdollisuuksia käydä työajalla hedelmöityshoidoissa, adoptioneuvonnassa tai sijaisperhevalmennuksessa. Lapsettomuushoidoista johtuvien sairauslomien tulee olla aina palkallisia.

5. Huomioi perhevapaauudistus sopimuksissa. Kirjaa, miten toimitte palkallisen perhevapaan kohdalla lapsen kuollessa tai tilanteessa, jossa vanhempia on enemmän kuin kaksi. Adoptiovanhemmalla tulee olla oikeus täyteen palkkaan vastaavasti kuin synnyttäjällä. Katso muut perhevapaatavoitteemme täältä.

6. Etsi omalle työpaikalle tai alalle sopivia työaikamalleja ja hyödynnä erilaisia mahdollisuuksia perheystävällisiin työaikajoustoihin. Tue osa-aikatyön tekemistä erilaisissa perhetilanteissa.

7. Huolehdi työterveyshuollon kattavuudesta. Työterveyshuoltoa kannattaa kannustaa esimerkiksi eroryhmien järjestämiseen. Kuormittavassa perhetilanteessa psykologi, työnohjaus ja lyhytterapiajaksot tukevat työntekijän jaksamista.

8. Kirjaa syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen kielto työehtosopimuksiin ja muihin työyhteisön sopimuksiin sekä kehitä uusia käytäntöjä. Mainitse kirjauksissa perheellistymiseen ja perhesuhteisiin liittyvä syrjintä.

9. Perheystävällisyyden toteutumista on seurattava työyhteisöissä. Perheystävälliset toimenpiteet on hyvä kirjata työyhteisön sopimuksiin tai suunnitelmiin ja keskustella niiden toteutumisesta säännöllisesti henkilöstön kanssa. Varhaisen tuen malliin on kirjattava tuki perheeseen liittyvissä kriisitilanteissa.