Tulevaisuudessa lapselle voisi vahvistaa enemmän kuin kaksi vanhempaa

25.11.2019 - Kannanotot -
Kuvassa mielenosoituskyltti, jossa lukee "Lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa."
Hallitusohjelmasta löytyy tavoite vanhemmuuslain säätämisestä. Monimuotoiset perheet -verkosto kampanjoi toukokuussa Säätytalolla, jossa neuvoteltiin hallitusohjelmasta.

Hallitus on sitoutunut säätämään vanhemmuuslain. Järjestöjen tavoitteena on, että jatkossa laki tunnistaisi myös ne lapsiperheet, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan lapsella voi olla enintään kaksi vanhempaa. Useissa perheissä lapsella on kuitenkin jo syntyessään useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Näissä perheissä lapsella ei ole oikeutta elatukseen eikä perintöön vanhemmalta, joka ei ole oikeudellinen vanhempi. Oikeusministeriön pöydällä oleva vanhemmuuslain uudistus saattaa tuoda mukanaan muutoksen.

”Lapselle kaikki hänen vanhempansa ovat yhtä tärkeitä riippumatta vanhempien sukupuolista ja lukumäärästä. Vielä on kuitenkin epävarmaa, onko Suomi valmis turvaamaan näissä perheissä elävien lasten olemassa olevat perhesuhteet,” sanoo Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa luvataan yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi. Monimuotoiset perheet -verkoston mukaan tulevan vanhemmuuslain on turvattava lapsen oikeus kaikkiin tosiallisiin vanhempiinsa jo ennen lapsen syntymää. Myös adoptiolakia tulisi muuttaa niin, että adoption vahvistaminen ei automaattisesti edellytä, että joku aiemmista vanhemmista luopuu oikeudellisesta vanhemmuudestaan.

”On tilanteita, joissa lapsen elämään tulee uusia tärkeitä aikuisia, esimerkiksi vanhemman puoliso, jonka kanssa lapselle muodostuu vanhemmuuteen verrattava suhde. Tämän suhteen vahvistamisen ei pitäisi edellyttää muiden vanhemmuuksien purkamista,” Moring sanoo.

Nykyisen lainsäädännön toinen keskeinen ongelma liittyy väestörekisterin sukupuolitettuihin vanhemmuusmerkintöihin. Tilanteessa, jossa lapsen vanhempi on läpikäynyt sukupuolenkorjausprosessin, vanhemman sukupuoli merkitään väestötietojärjestelmään lähtökohtaisesti aina väärin. Synnyttäjä merkitään lapsen äidiksi ja siittäjä lapsen isäksi riippumatta siitä, mikä heidän juridinen sukupuolensa lapsen syntymähetkellä on. Vanhemmuusmerkintää ei myöskään voi korjata jälkikäteen. Näin ollen joka kerta, kun joku hakee lapsesta tietoja väestötietojärjestelmästä, hänelle selviää se, että lapsen vanhempi on korjannut sukupuolensa.

”Nykyinen käytäntö altistaa sekä lapsen että vanhemmat toistuvalle syrjinnälle. Tästä syystä vanhemmuus tulisi merkitä väestörekisteriin vain vanhemmuutena, ei erikseen äitiytenä tai isyytenä.” Moring sanoo.

Lisätietoja
Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija