Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen – kyllä kiitos!

22.08.2019 - Kannanotot -

Monimuotoiset perheet -verkosto kannattaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetussa lausunnossaan subjektiivisen varhaiskasvstusoikeuden palauttamista. Subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on paitsi lapsen oikeus, myös ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, joka helpottaa kaikkein hankalimmassa asemassa olevien perheiden asemaa.

Samalla pyydämme kiinnittämään huomiota varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyyteen ja pysyvyyteen, henkilöstömitoitukseen sekä lapsen subjektiivisen oikeuden toteutumiseen perheen varallisuudesta tai vanhempien vuorotyötilanteesta huolimatta.

Alla tiivistelmä puoltavasta lausunnostamme. Ykstyiskohtaisiin perusteluihin pääset tutustumaan lukemalla koko lausuntomme.

Monimuotoiset perheet -verkosto puoltaa ilahtuneena esitystä palauttaa lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.             

Lapsen turvallisen kasvuympäristön takaamiseksi on lisäksi huolehdittava mahdollisimman pysyvästä lapsiryhmästä ja pysyvistä kasvattajista. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on tuonut vaihtuvuutta sekä lapsiryhmiin että henkilöstöön.

Hallitus on linjannut, että varhaiskasvatuksen henkilöstön ja kolme vuotta täyttäneiden lasten välinen suhdeluku palautetaan 1:7. Tämä on erittäin tervetullut muutos monimuotoisten perheiden näkökulmasta. Ryhmäkokojen pienentäminen on yksi tärkeimmistä keinoista edistää lasten hyvinvointia sekä taata lapsen turvallisuus hoitopäivän aikana.

Varhaiskasvatusalan krooniseen henkilöstöpulaan on etsittävä tehokkaita ratkaisuja muun muassa palkkauksen ja koulutuspaikkojen lisäämisen muodoissa.

Yhä useampi vanhempi työskentelee vuorotyössä. Lapsen oikeuksien, työn ja perheen yhteensovittamisen sekä vanhempien voimavarojen näkökulmista on syytä kiinnittää huomiota myös laadukkaan vuorohoidon saatavuuteen. Perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyödyntää varhaiskasvatusoikeutta estävät myös korkeat päivähoitomaksut. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen lisäksi on tarpeen varmistaa pienituloisille ja monilapsisille perheille entistä paremmat edellytykset toteuttaa lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen.