Sosiaaliturvan ja työehtojen leikkaukset osuvat kipeästi lapsiperheisiin – arkea sujuvoitettava ennen heikennyksiä

21.06.2023 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Sosiaaliturvan ja työehtojen heikennykset hallitusohjelmassa herättävät suurta huolta Monimuotoiset perheet -verkostossa. Heikennysten kokonaisvaikutuksia lapsiperheiden talouteen on tarkasteltava eri perhemuotojen näkökulmasta. Jotta työllisyystavoitteet saavutetaan, on perheiden arkea sujuvoitettava palveluita ja perheystävällisyyttä kehittämällä – jo ennen heikennysten tekemistä.

Hallitusohjelmassa suunnitellut eri leikkaukset sekä sosiaaliturvaan että työehtoihin voivat heikentää tuntuvasti lapsiperheiden taloutta, muistuttaa Monimuotoiset perheet -verkosto. Vaikutukset voivat olla erilaisia esimerkiksi yhden vanhemman perheessä, uusperheessä, monikkoperheessä tai vanhemman kuoleman kokeneessa perheessä.

– Sosiaaliturvan leikkaukset ovat vielä täsmentämättä, emmekä tiedä niiden vaikutuksia erilaisiin perhetilanteisiin. Ne voivat osua hyvin kipeästi yksilöihin ja perheisiin, erityisasiantuntija Sofia Lindqvist huomauttaa.

– Hienoa, että lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan nostamalla lapsilisää eri tilanteissa ja tukemalla opiskelijaperheitä, mutta nämä toimet eivät riitä tasapainoittamaan esimerkiksi yleiseen asumistukeen tehtäviä heikennyksiä.

Jotta työllisyystavoitteet saavutetaan, leikkauksia ennen on tärkeää varmistaa työelämän perheystävällisyyttä ja perheiden palveluita kehittämällä, että työn ja perheen yhteensovittaminen sujuu erilaisissa perhetilanteissa.

Joissain perhetilanteissa ja joustojen puuttuessa arjen ja työn yhteensovittamisen haasteet voivat olla niin vaikeita, että ne pakottavat jopa irtisanoutumaan, kertovat Monimuotoiset perheet -verkoston ja kuuden työmarkkinajärjestön yhdessä tekemät kyselyt.

– Erilaisista perhetilanteissa on luonnollista työttömyyttä, jonka korjaamiseen tarvitaan työelämän perheystävällisyyden ja lastenhoitopalveluiden kehittämistä, toteaa työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto.

– Iloitsen työelämän perheystävällisyyden mainitsemisesta hallitusohjelmassa, mutta vaikuttaa siltä, että leikkaukset tehdään ennen kehitystyön alkamista. Työmarkkinajärjestöt ovat kiinni neuvotteluissa työehtojen heikennyksistä ja uudistuksista, eikä tilaa jää työpaikkojen kannustamiseen perheystävällisyyteen.

Investointeja lastenhoitopalveluihin

Työn ja perheen yhteensovittamista tukevat myös kuntien lastenhoitopalvelut. Esimerkiksi Ruotsissa pienten koululaisten vanhempien työssäkäyntiä tukee Friditidshem, johon alle 12-vuotias lapsi saa osallistua myös koulujen loma-aikoina.

– On erinomaista, että hallitusohjelma mainitsee vuoropäivähoidon ja pienten koululaisten iltapäivähoidon sekä lomien aikaisen hoidon kehittämisen. Näihin on myös varattava rahaa, jotta uudistukset toteutuvat kunnissa, muistuttaa Kaunisto.

Verkostolla tietoa väestöpoliittiseen selontekoon

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää uutta hallitusta suunnitelmista toteuttaa väestöpoliittinen selonteko, jossa tarkastellaan lapsiperheiden hyvinvointia, toimeentuloa, työn ja perheen yhteensovittamista, tahatonta lapsettomuutta sekä syntyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Verkostolla on aiheista paljon tietoa, joita on mahdollista hyödyntää selontekoa tehdessä.

– Haluaisimme nostaa selontekoon paitsi työelämän perheystävällisyyden kehittämisen eri perhemuotojen näkökulmasta, myös lasta toivovien kohtaaman työelämäsyrjinnän, Kaunisto painottaa.

Kahden kulttuurin perheet välitilaan

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteita kiristää maassa oleilun ehtoja, millä voi olla vaikutuksia erityisesti kahden kulttuurin perheisiin. Kahden kulttuurin perheessä molemmat puolisot ovat kotoisin eri maista – toinen esimerkiksi Suomesta ja toinen jostain muusta maasta.

Hallitusohjelmakirjaukset tarkoittavat, että kahden kulttuurin perheet joutuvat elämään nykyistä kauemmin epätietoisuudessa ja epävarmuudessa siitä, että saavatko elää yhteistä perhe-elämää Suomessa.

– Kahden kulttuurin perheitä tullaan pitämään jatkossa välitilassa vuosia, eikä se auta asettumista, osallisuutta tai kotoutumista, sanoo Lindqvist.

Vuorotteluvapaa tukee erilaisissa perhetilanteissa 

Yksi hallitusohjelman työelämäheikennyksistä on vuorotteluvapaan poistaminen. Vuorotteluvapaa voi tarjota tauon pitkään jatkuvassa kuormittavassa perhetilanteessa, kuten esimerkiksi lapsen tai perheen vanhemman kuollessa ilman, että työntekijän on irtisanouduttava omasta työstään. 

Myös perhehoitajat, joiden luokse sijoitetaan lapsi, hyödyntävät välillä vuorotteluvapaata sijoituksen alussa. Jos lapsen sijoituksen ehtona on tauko töistä, ei perhehoitaja joudu irtisanoutumaan työstään, vaan voi jäädä vuorotteluvapaalle.

– Jos vuorotteluvapaa poistetaan, sijaisvanhemmaksi ryhtyminen vaikeutuu ja jatkossa voi olla nykyistäkin hankalampaa löytää riittävästi sijaisvanhempia. Perhehoitajille tulee antaa mahdollisuus palkattomaan vapaaseen, Lindqvist lisää.