Selvitys: Kasvattilapsi, ottolapsi, biologinen vanhempi – työehtosopimuksista löytyy syrjiviä sanoja

30.05.2024 - Uutiset - Tiina-Emilia Kaunisto

Työehtosopimukset kaipaavat selkeyttämistä, miten toimitaan eri perhetilanteissa, osoittaa Monimuotoiset perheet -verkoston selvitys. Työehtosopimuksista on löydettävissä myös vanhanaikaisia käsitteitä ja tekstimuotoiluja, jotka kaipaavat päivittämistä nykypäivään.

Työehtosopimusten perheystävälliset kirjaukset eivät aina toimi eri perhetilanteissa, väittää Monimuotoiset perheet -verkoston selvitys, jossa on tarkasteltu suurimpien alojen työehtosopimuksia julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

Miten työehtosopimukset huomioivat perheet?Selvitys suurimpien alojen sopimuksista 2024 osoittaa, että sopimuksissa on tilaa laajentaa kirjausten läheiskäsitystä monimuotoisemmaksi, jotta huomioiduksi tulevat nykyistä paremmin suomalaiset perheet. Sopimuksissa voitaisiin myös varmistaa esimerkiksi sairaan lapsen hoitovapaata kaikille vanhemmille, huomioida nykyistä paremmin perheestä johtuvia kriisitilanteita ja tukea perhevapaiden palkallisissa osuuksissa eri perhemuotoja.

– Jaksaako puolisostaan eronnut tai lapsen kuoleman perhevapailla kokenut vaatia aina oikeuksiaan? Työehtosopimukset ovat hyvä keino edistää perheiden välistä yhdenvertaisuutta, mutta nyt moni asia jää paikallisesti sovittavaksi, ja selvittäminen kuormittaa eri perhetilanteissa olevia, painottaa selvityksen tehnyt työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto Monimuotoiset perheet -verkostosta.

– Kirjauksista ei aina esimerkiksi selviä, miten oikeus sairaan lapsen palkalliseen hoitovapaaseen tulkitaan uusperheiden tai kaikkien sateenkaarivanhempien kohdalla. Käytännössä etävanhemman perhe ei saa yhtä hyvää tukea kuin lähivanhemman perhe.

Työehtosopimuksista löytyy sanoja, jotka eri perhetilanteissa olevat voivat kokea vanhanaikaisiksi, ulossulkeviksi tai loukkaaviksi, osoittaa selvitys. Vuodesta tai vuosikymmenestä toiseen toistuvaa kielenkäyttöä on tärkeää tarkastella kielen luonnollisen kehittymisen näkökulmasta, muistuttavat perhejärjestöt. Selvityksessä on myös ehdotuksia uusiksi selkeämmiksi kirjauksiksi.

– Sopimuksista löytyvä ottolapsi tai kasvattilapsi eivät ole enää suositeltavia sanoja. Sopimuksessa saatetaan myös viitata biologiseen vanhempaan, vaikka esimerkiksi lahjasoluhoidoilla syntyneet lapset eivät ole aina biologista sukua ydinperhevanhemmalleen, Kaunisto huomauttaa.

Tukea lapsiperheellistymiseen

Työehtosopimuksista löytyy myös kirjauksia, joilla voi olla yllättäviä vaikutuksia monimuotoisissa perhetilanteissa. Sellainen on esimerkiksi rajaus, ettei sairauslomaa korvata palkallisena, mikäli sairausloma on aiheutettu tahallisesti. Kirjaukseen viitataan työpaikoilla, jos työnantaja ei halua maksaa hedelmöityshoidoista tai sukupuolenkorjauksesta johtuvia sairauslomia palkallisena.

– Tässä syntyvyystilanteessa on tärkeää tukea hedelmöityshoitojen ja työn yhteensovittamista. Mikään sopimus ei myöskään mainitse, että työstä saisi vapautusta adoptioneuvontaa tai sijaisperhevalmennusta varten, Kaunisto huomioi.

Avopuolison kuolemaa ei huomioida

Työehtosopimuksen perhekäsitys on tietyntyyppinen ydinperhetilanne, osoittaa selvitys. Käsitys ilmenee esimerkiksi kirjauksista, jotka käsittelevät perhevapaiden palkallisia osuuksia tai läheisen kuolemaa. Läheisen kuolemaan liittyvissä joustoissa perhekäsityksen ulkopuolelle rajataan usein avoliitto, uusperhesuhteet ja isovanhempien suru lapsenlapsen kuolemasta.

– Läheinen kuolee vain kerran elämässään, ja kuolema on tärkeä huomioida. Kuolema ei järkytä yhtään vähemmän, vaikka kuollut lapsi ei asu virallisesti samassa osoitteessa, menehtynyt on puolison lapsi tai parisuhteen muoto on avoliitto, Kaunisto painottaa.

Kustannusvaikutukset pieniä

Selvitys sisältää kustannusvaikutuslaskelmia. Moni selvityksessä esitetty työehtoparannus vaikuttaa vain hyvin pieneen osaan työntekijöistä, joten keskimääräinen kustannusvaikutus jää pieneksi.