Sateenkaarivanhemmat huomioitava työehtosopimuksissa

24.06.2024 - Uutiset - Tiina-Emilia Kaunisto

Työehtosopimusten on huomioitava sateenkaarivanhemmat nykyistä paremmin, vaatii Monimuotoiset perheet -verkosto Helsinki Pride -viikolla. Verkoston selvityksen mukaan haasteita on lapsen sairastumiseen, perhevapaisiin ja sairauslomiin liittyvissä kirjauksissa.

Kaikki sateenkaarivanhemmat eivät tule huomioiduiksi työehtosopimuksissa, selviää Monimuotoiset perheet -verkoston tekemästä selvityksestä. Miten työehtosopimukset huomioivat perheet? – Selvitys suurimpien alojen sopimuksista 2024 osoittaa, että esimerkiksi etävanhempien puolisot jäävät usein vaille oikeutta palkalliseen sairaan lapsen hoitovapaaseen lapsen sairastuessa.

Sateenkaariperheissä lapsella voi olla syntyessään useampi kuin yksi koti. Useita vanhempia ja koteja lapsella voi olla esimerkiksi kumppanuusvanhemmuusperheessä tai uusperheessä. Vaikka koteja on monta, nykyisen lainsäädännön mukaan lapsella voi olla vain yksi virallinen kotiosoite, jossa asuva vanhempi katsotaan lähivanhemmaksi ja muussa kodissa asuva vanhempi etävanhemmaksi.

Selvitys osoittaa, että työehtosopimukset tunnistavat kankeasti perhetilanteita, joissa lapsella on useampi vanhempi ja koti. Ongelma koskee sateenkaariperheiden lisäksi myös uusperheitä ja vanhempien eron jälkeen vuoroasuvia lapsia. Oikeus sairaan lapsen hoitovapaaseen on useissa sopimuksissa lähivanhemmalle, etävanhemmalle ja usein myös lähivanhemman puolisolle, mutta etävanhempien puolisot saattavat jäädä huomiotta.

– Perheiden monimuotoisuus on ilmiönä kasvanut ja sateenkaariperheiden määrä moninkertaistunut. Muutos on tunnistettava työehtosopimuksissa, jotta kaikki vanhemmat saavat tukea arjessa, selvityksen tehnyt työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto toteaa.

Perhevapaiden palkallisia päiviä kaikille vanhemmille

Monimuotoiset perheet -verkosto toivoo, että työehtosopimukset myöntävät palkallisia perhevapaapäiviä useammalle kuin kahdelle vanhemmalle. Selvityksen mukaan mikään sopimuksista ei tunnistanut tilanteita, joissa lapsella on syntyessään enemmän kuin kaksi vanhempaa.  

– Lapselle kaikki vanhemmat ovat oikeita vanhempia, vaikka vanhemmuus ei olisi juridisesti vahvistettu. Jo lapsen syntymästä alkaen on tärkeää tunnistaa kaikkien vanhempien vanhemmuus, Kaunisto muistuttaa.

– Perhevapaauudistuksen tavoitteena oli huomioida aiempaa paremmin monimuotoisia perheitä. Tämä tavoite ei kuitenkaan siirtynyt työehtosopimuksiin, Kaunisto painottaa.

Esimerkiksi adoptiovanhempien asema on jopa huonontunut perhevapaauudistuksen myötä joissain työehtosopimuksissa. Selvitys osoittaa, etteivät adoptioperheet saa useimmissa sopimuksissa yhtä paljon palkallisia perhevapaapäiviä kuin lapsen itse synnyttävät perheet.

Tukea myös lapsiperheellistymiseen ja sukupuolenkorjaukseen

Sateenkaariperhe voi saada lapsen myös hedelmöityshoitojen avulla. Työehtosopimuksista löytyy kirjauksia, joilla voi olla yllättäviä vaikutuksia monimuotoisissa perhetilanteissa. Esimerkiksi rajaus, ettei tahallisesti aiheutettua sairauslomaa korvata palkallisena, voi johtaa siihen, ettei työnantaja halua maksaa hedelmöityshoidoista johtuvia sairauslomia.

– Tässä syntyvyystilanteessa on tärkeää tukea hedelmöityshoitojen ja työn yhteensovittamista. Mikään sopimus ei myöskään mainitse, että työstä saisi vapautusta adoptioneuvontaa tai sijaisperhevalmennusta varten, Kaunisto huomioi.

Samaan kirjaukseen tahallisuudesta saatetaan vedota, jos työnantaja ei halua maksaa sukupuolenkorjauksesta johtuvia sairauslomia.

– Valtaosin sukupuolenkorjaukseen liittyvät sairauslomat korvataan, mutta on myös tilanteita, joissa asiaa joudutaan turhaan selvittelemään. Jos asia on selkeästi työehtosopimuksessa, vähentää se selvittelyn kuormaa kaikilta osapuolilta.

Kiinnostavatko kustannukset?

Selvitys työehtosopimusten perheystävällisyydestä sisältää kustannusvaikutuslaskelmia. Moni selvityksessä esitetty työehtoparannus vaikuttaa vain hyvin pieneen osaan työntekijöistä, joten keskimääräinen kustannusvaikutus jää pieneksi.

Tule palkansaajajärjestöjen Pride-tapahtumaan

Selvityksen tehnyt Tiina-Emilia Kaunisto osallistuu SAK:n, Akavan ja STTK:n järjestämään Pride-viikon paneeliin 25. kesäkuuta klo 10.00-12.00. Yksi keskustelun aiheista on, miten erilaisia perhemuotoja on mahdollista huomioida työehtosopimuksissa.