Raskauden seurannan poliklinikkakäynnit säädettävä maksuttomiksi

01.04.2020 - Kannanotot -

Asiakasmaksulain uudistus on parhaillaan lausuntokierroksella. Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii, että asiakasmaksulakia uudistettaessa on säädettävä myös raskauden seurantaan liittyvät poliklinikkakäynnit maksuttomiksi. Nykyinen käytäntö asettaa raskaana olevat lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan.

Suomessa raskauden seuranta toteutuu pitkälti maksuttomasti neuvolajärjestelmän toimesta. On kuitenkin useita tilanteita, joissa raskaana olevat joutuvat erikoissairaanhoidon puolella tapahtuvan seurannan piiriin. Näissä tilanteissa jokainen poliklinikalla tapahtuva käynti on maksullinen.

Tällä hetkellä esimerkiksi kaksos- tai kolmosraskauden eli monisikiöraskauden seuranta toteutetaan raskauden alusta alkaen poliklinikalla. Poliklinikkakäynteinä toteutetaan myös päihteitä käyttävien raskaana olevien seurantakäynnit. Näihin HAL-seurantakäynteihin kuuluvat muun muassa päihteiden käytön kartoitus sekä huumeseulonnat.

”Odottajalle koituu helposti satojen eurojen kustannukset pelkästään raskauden seurannasta”, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring. ”Monikko-odottajat joutuvat lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan, koska heidän raskautensa seuranta vaatii erikoissairaanhoidon osaamista. Seurannan maksullisuus voi myös vähentää asiakkaan mahdollisuuksia toteuttaa raskauden seurantaa huolella.”

Monisikiöraskauden aikana raskaana olevalle tulee keskimäärin noin kahdeksan poliklinikkakäyntiä, joista kaikista peritään poliklinikkamaksu, tällä hetkellä HUS-alueella 37,40€ tai hoitajalle 32,40€. Myös periaatteessa riskittömiksi määritelty yksösraskaus johtaa keskimäärin kolmeen erilliseen poliklinikkakäyntiin.

Asiakasmaksulain uudistuksessa ehdotetaan alle 18-vuotiaiden lasten poliklinikkakäyntien muuttamista maksuttomiksi. Monimuotoiset perheet -verkosto esittää, että samassa yhteydessä myös raskauden seurantaan liittyvät poliklinikkakäynnit tulisi säätää maksuttomiksi.

Lisätietoja
Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija.