Rasismia ja syrjintää koetaan myös perhemuodon perusteella

19.10.2020 - Lausunnot - Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkosto oli kuultavana rasismin ja syrjinnän vastaisen sekä hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman kuulemisessa 19.10.2020. Verkosto nosti puheenvuorossaan esiin, että perheissä yhden kokema rasismi tai syrjintä osuu myös muihin perheenjäseniin. Puheenvuoron pohjalta annettiin myös lausunto.

Monimuotoisista perheryhmistä rasismia ja rasistista syrjintää kohtaavat erityisesti adoptioperheet ja niissä elävät lapset, kahden kulttuurin perheet ja maahamuuttajaperheet. Homo- tai transfobista syrjintää puolestaan kohdataan sateenkaariperheissä. Syrjintää voidaan kokea myös perhemuodon perusteella, esimerkiksi yhden vanhemman perheisiin kohdistuu edelleen hyvin paljon ennakkoluuloja sekä palveluissa että työelämässä. Ennakkoluulot kohdistuvat myös perheissä eläviin lapsiin.

Rasismi ja muu syrjintä näkyvät verkoston edustamissa perheryhmissä kaikkialla ihmisten arjessa – päiväkodissa, koulussa, palveluissa, työelämässä, muiden yksityishenkilöiden taholta, mutta myös joskus omien tai puolison perheenjäsenten tai sukulaisten taholta.

Verkosto näkee, että rasismin ja syrjinnän vastaisessa politiikassa olennaista on tiedostaa rasistisen syrjinnän moninaisuus ja sitä kohtaavien ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Lisäksi on huomioitava syrjinnän taloudelliset ja eriarvoisuutta lisäävät seuraukset – esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset perheet ovat yliedustettuja lapsiperheköyhyystilastoissa. Ylisukupolvinen köyhyys on maahanmuuttajataustaisten sekä yhden vanhemman perheissä elävien lasten ja nuorten kohdalla erityinen riski.

Verkoston mielestä kaikkien lasten ja nuorten kasvu- ja oppimisympäristöjen on oltava turvallisia ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevien on saatava riittävästi tukea ja koulutusta syrjinnän vastaiseen työhön.

Lainsäädäntömuutosten osalta erityisesti yhdenvertaisuuslain laajentaminen työelämän ja työpaikkojen suuntaan vielä nykyistä velvoittavammin (vrt. tasa-arvolaki) olisi merkittävä ja tärkeä uudistus. Se auttaisi puuttumaan syrjintään työpaikoilla, mutta myös esimerkiksi rekrytointisyrjintään ja muuhun rakenteelliseen syrjintään työelämässä.

Oikeusministeriön alla tapahtuvaa rasismin ja syrjinnän vastaisen toimintaohjelman valmistelua voit seurata oikeusministeriön sivuilta.

Lisätietoja
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 375 0832