”Perheystävällisyysmittari hälyttää” – Hallitusohjelmaan kirjattava työelämän perheystävällisyyden kehittäminen

12.05.2023 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Työn ja erilaisten perhetilanteiden yhteensovittamista on kehitettävä seuraavalla hallituskaudella, painottavat Suomen startup-yhteisö ja Monimuotoiset perheet -verkosto. Yksi työelämän perheystävällisyyden mittareista on yhden vanhemman perheiden huoltajien työttömyysaste. Työttömyysaste nousi enemmän kuin muulla väestöllä korona-aikana, vaikka se oli jo entuudestaan korkea.

Yhden vanhemman perheen huoltajien työttömyysaste vuosina 2018-2021

Yhden vanhemman perheiden lähivanhempien työttömyysaste nousi merkittävästi koronavuonna 2020, vaikka lähivanhempien työttömyys on ollut jo entuudestaan muuta väestöä keskimäärin korkeampaa, selviää Monimuotoiset perheet -verkoston ja Suomen Startup-yhteisön Tilastokeskukselta tilaamasta aineistosta. Nousu on merkittävää, sillä lapsiperheellisistä noin joka neljäs on yhden vanhemman perhe.

Yhden vanhemman perheiden lähivanhempien työttömyysaste jäi vielä vuonna 2021 pikkulasten vanhempien osalta jonkin verran koholle, eikä laskenut vuoden 2018 lukemiin. Samaan aikaan kahden vanhemman perheissä työttömyysaste laski vuoden 2018 tasolle.

Yhden vanhemman perheiden huoltajien, joiden nuorin lapsi oli 0–16-vuotias, työttömyysaste oli keskimäärin 13,3 prosenttia vuonna 2018, 16,2 prosenttia vuonna 2020 ja 13,3 prosenttia vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 7,6 prosenttia vuonna 2018, 7,9 prosenttia vuonna 2020 ja 7,8 prosenttia vuonna 2021.

Yhden vanhemman perheiden lähivanhempien työttömyys nousi korona-aikana etenkin pienten lasten perheiden osalta. Nousua oli enemmän kuin kahden vanhemman perheiden huoltajilla pikkulapsiaikana ja muulla väestöllä keskimäärin. Koululaisten vanhempien välillä ei ollut yhtä selvää eroa.

– Yhden vanhemman perheiden työttömyysaste on yksi hyvä mittari kuvaamaan työelämämme perheystävällisyyttä. Tilastoista havaitaan, että etenkin pikkulapsiarjessa yhden vanhemman perheen huoltajilla on työn ja arjen yhteensovittamisen haasteita, huomauttaa pääekonomisti Youssef Zad Suomen Startup-yhteisöstä.

– Työelämä, jossa yhden vanhemman perheen huoltaja pärjää arjessaan hyvin, on aidosti perheystävällinen erilaisille perhetilanteille. Tarvitsemme kaikki lapsiperheelliset mukaan työllisyysasteen nostoon, Monimuotoiset perheet -verkoston työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto lisää.

Vastaavia tuloksia havaittiin myös työllisyyden osalta. Työllisyys koko väestöllä (15–64-vuotiaat) väheni 0,1 prosenttiyksikköä vuosien 2020 ja 2018 välillä, kun yhden vanhemman perheiden huoltajilla se väheni enemmän – keskimäärin 2–3 prosenttiyksiköllä riippuen perheen nuorimman lapsen iästä.

– Meillä on kaksi syytä toivoa perheystävällisyyteen panostamista tulevalla hallituskaudella. Perheelliset ihmiset ovat tärkeä ryhmä suomalaisilla työmarkkinoilla. Suomen startup-yhteisön jäsenyrityksille ja niiden työntekijöille Suomen työmarkkinoiden perheystävällisyys on myös kilpailuvaltti, joka houkuttelee Suomeen kansainvälisiä osaajia, toteaa pääekonomisti Youssef Zad.

”Asenteiden muuttaminen ei maksa mitään”

Puolisosta eroaminen voi muuttaa työnantajan suhtautumista vanhempaan, eikä joustoja aina löydy. Tämän kaltaisia perheystävällisyyden kehittämistarpeita selviää kyselyistä, joita Monimuotoiset perheet -verkosto on tehnyt työpaikoille yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vastauksia on yli 1 400.

Kyselyt osoittavat, että joissain perhetilanteissa ja joustojen puuttuessa arjen ja työn yhteensovittamisen haasteet voivat olla niin vaikeita, että ne pakottavat jopa irtisanoutumaan.

– Asenteiden muuttaminen työpaikoilla ei maksa mitään, vaikka muutos on erittäin tehokasta työllisyyden hoitoa. Perheystävällisten asenteiden kehittämiseen tulee kiinnittää tällä vaalikaudella huomiota, työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto painottaa.

Monimuotoiset perheet -verkoston ehdotuksia perheystävällisiksi hallitusohjelmakirjauksiksi

1) Kehitetään työelämän perheystävällisyyttä työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä työryhmässä, jossa on mukana perhejärjestöjä.

2) Työryhmässä kehitetään mittari työelämän perheystävällisyyden seuraamiseen.

3) Lastenhoitopalveluita joustavoitetaan tukemaan paremmin vuorotyön tekemistä ja pienten koululaisten vanhempien työn ja perheen yhteensovittamista.

4) Lapsen vuoroasumista kahdessa kodissa tuetaan asumistukea ja palveluita uudistamalla. Etävanhemman puolisolle annetaan työsopimuslaissa oikeus palkattomaan poissaoloon sairaan lapsen kanssa.

5) Sosiaaliturvauudistuksessa huomioidaan erilaiset ja muuttuvat perhetilanteet sekä työskentelyn tai työnhaun yhteensovittaminen. Ennakoitavuutta muuttuvissa perhetilanteissa parannetaan.

Suomen Startup-yhteisön ehdotukset perheystävällisiksi hallitusohjelmakirjauksiksi

1) Suomalaisen työelämän perheystävällisyyttä kehitetään, jotta säilytämme kansainvälisen kilpailuvaltin kansainvälisiä osaajia houkuteltaessa.

2) Lapsen vuoroasumista kahdessa kodissa tuetaan antamalla lapselle mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen.

3) Lastenhoitopalveluita ja kotipalvelua kehitetään joustavammaksi ja tukemaan yhden vanhemman perheiden arkea.

4) Englanninkielisten koulu- ja päivähoitopaikkojen saatavuutta parannetaan, jotta kansainvälisten osaajien muutto Suomeen ei jää kiinni lastenhoidon ja koulupaikkojen puutteesta. Koulupaikat pitää olla saatavilla joustavasti myös kesken lukukauden, ja palvelulupaus on annettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa maahanmuuttoprosessia