Perhevapaita jaetaan myös monimuotoisissa perheissä

22.10.2019 - Kannanotot -

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan perhevapaauudistusta. Tavoitteena on pidentää isien ansiosidonnaista vapaata ja lisätä joustoja vapaiden käytössä. Monimuotoiset perheet -verkosto muistuttaa, että vapaita jaetaan erilaisissa perhetilanteissa, kuten adoptioperheissä, sateenkaariperheissä ja kaksos- ja kolmoslasten perheissä. Uudistuksen yhteydessä on syytä tarkistaa, tunnistaako lainsäädäntö kaikki erilaiset perhesuhteet ja niihin liittyvät erityistarpeet. Myös vanhempien yhtä aikaa pidettävien vapaiden osuutta tulisi kasvattaa.

Noin kolmasosa suomalaisista perheistä on tavalla tai toisella monimuotoisia. Erilaiset perhetilanteet ja perhesuhteet on tärkeää ottaa huomioon tulevassa perhevapaauudistuksessa. Tällä hetkellä lainsäädäntö ei esimerkiksi tunnista uusperheiden ja sateenkaariperheiden kaikkia vanhemmuuksia. Adoptioäidin päivärahaprosentti on synnyttävää äitiä huomattavasti pienempi ja adoptiovanhemman oikeus hoitovapaaseen biologisia vanhempia lyhyempi.

”Lainsäädännön käsitteistöä on syytä yhdenmukaistaa ja tarkistaa, jotta perhevapaajärjestelmä kohtelisi kaikkia perheitä mahdollisimman yhdenvertaisesti. Samalla perhevapaat tulisi mahdollistaa useammalle kuin kahdelle vanhemmalle,” sanoo Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut, että ei-synnyttävälle vanhemmalle korvamerkittyä ansiosidonnaista vapaata pidennetään tuntuvasti. Tavoitteena on kannustaa isiä vanhempainvapaalle ja tasata näin hoivavastuuta perheissä. Samalla pyritään mahdollistamaan vapaiden joustavampi käyttö. Monimuotoiset perheet -verkosto kannattaa lisäksi perheiden oikeutta käyttää vanhempainvapaita nykyistä joustavammin yhtä aikaa. Tutkimusten mukaan yhtä aikaa pidetyillä vapailla on myönteinen vaikutus muun muassa äidin terveyteen.

”Perhevapaat tulee olla joustavasti jaettavissa lapsen vanhempien ja muiden lapsen hoidosta vastaavien kesken perheen tarpeiden mukaisesti. Yksi joustavuuden muoto on mahdollisuus käyttää vapaita yhtä aikaa. Tarve yhtäaikaiselle vapaalle voi olla esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy tai adoptoidaan yhtä aikaa useampi kuin yksi lapsi, jos sisarusten ikäero on huomattavan pieni tai jos perheessä on muuta kuormitusta,” Moring sanoo.

Verkosto toivoo uudistukselta parannuksia myös perhehoitajien asemaan. Perhehoitajalla tulisi olla oikeus kahden vuoden palkattomaan hoitovapaaseen riippumatta perheeseen sijoitettavan lapsen iästä. Hoitovapaalla varmistetaan sekä sijoitetun lapsen että sijaisperheen turvallinen sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen.

Lisätietoja
Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija, 050 375 0832.