Perhevapaauudistus parantaa monimuotoisten perheiden asemaa – katso tilanne nyt ja uudistuksen jälkeen

08.12.2021 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää eduskuntaa ja työmarkkinajärjestöjä onnistuneesta perhevapaauudistuksesta. Eduskunnan tänään hyväksymä perhevapaauudistus tuo lukuisia monimuotoisten perheiden tilanteisiin.

– Uudistuksen yksi lähtökohta on ollut perheiden monimuotoisuuden huomioiminen, ja siihen on päästy onnistuneesti. Olemme uudistukseen erittäin tyytyväisiä, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Moringin mukaan uudistus muuttaa nykyisen perhejärjestelmän toimintalogiikkaa niin, että perhevapaat huomioivat jatkossa aiempaa parempia erilaisia perhetilanteita, kuten yhden vanhemman perheitä, adoptioperheitä, monikkoperheitä ja lapsensa menettäneitä.

Perhevapaita voi jatkossa jakaa nykyistä helpommin ja laajemmin ydinperheen ulkopuolelle. Myös vanhempainrahapäivien joustavampi käyttö ja päivärahajaksojen lisääminen auttavat huomioimaan erilaisia perhetilanteita.

– Uudistus huomioi huomattavasti nykytilannetta paremmin perheet, joissa vanhemmat eivät asu samassa osoitteessa. Myös monikkoperheet ja yhden vanhemman perheet saavat nykyistä enemmän vanhempainrahapäiviä, Moring kertoo.

– Mahdollisuus käyttää vanhempainrahaa joustavasti rinnakkain kotihoidontuen ja työttömyysturvan kanssa on suuri parannus nykytilaan.

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää uudistuksen kieltä, joka pyrkii huomioimaan kaikki perhetilanteet. Uudessa järjestelmässä etuuksien nimet eivät ohjaa perheitä tietynlaisiin ratkaisuihin, vaan vanhempainraha on vanhempainrahaa riippumatta siitä, käyttääkö sitä lapsen isä, äiti vai joku muu siihen oikeutettu henkilö.

– Vanhassa järjestelmässä koko vanhempainrahakautta on käytännössä kutsuttu äitiysvapaaksi. Se ei kannusta tasa-arvoon eikä vanhempainrahan jakamiseen. On myös ollut nurinkurista, että lapsen toiselle äidille on myönnetty isyysrahaa.

Eduskunnan tänään hyväksymä uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että ensimmäiset uudenmalliset perhevapaakaudet alkavat elokuussa 2022.

Näin perhevapaat muuttuvat monimuotoisten perheiden näkökulmasta

Uudistuksen keskeisimmät muutokset eri perheryhmien osalta löytyvät alta. Kerromme tilanteen nyt ja uudistuksen jälkeen.

Yhden vanhemman perheet

Ennen uudistusta:

Lapsen synnyttävällä äidillä on oikeus 105 äitiysrahapäivään ja 212 vanhempainrahapäivään, jos lapsella ei ole vahvistettua isää tai muita oikeudellisia vanhempia. Lapsen isällä, joka huolehtii lapsesta yksin, on oikeus 212 vanhempainrahapäivään. Lisäksi hänellä on oikeus ylimääräisiin vanhempainrahapäiviin äitiysrahakauden ajalta siitä päivästä alkaen, kun lapsi tulee hänen hoitoonsa eikä synnyttänyt äiti osallistu enää lapsen hoitoon.

Myös vanhempi, jonka luona lapsi ei ole kirjoilla, voi käyttää vanhempainrahoja, jos vastaa lapsen hoidosta.

Uudistuksen jälkeen:

Oikeus vanhempainrahaan on lapsen vanhemmalla, joka on huoltaja.

Synnyttäjällä, joka on myös huoltaja, on oikeus 40 raskausrahapäivään ja 320 vanhempainrahapäivään. Vanhempainrahapäivien lisäys nykytilaan nähden on 43 päivää eli kaksi kuukautta.

Lapsen toisella vanhemmalla, joka on huoltaja ja joka huolehtii lapsesta yksin, on oikeus 320 vanhempainrahapäivään.

Vanhempi, jolla on oikeus koko 320 päivän vanhempainrahakauteen, voi luovuttaa 126 päivää puolisolleen, lapsen toiselle vanhemmalle, tämän puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.

Uusperheet ja sateenkaariperheet

Ennen uudistusta:

Synnyttäjällä on oikeus 105 päivän äitiysrahaan. Vanhempainrahat (158 päivää) voidaan jakaa vapaasti vanhempien kesken. Myös synnyttäjän puoliso voi käyttää vanhempainrahapäiviä.

Lapsen toisella oikeudellisella vanhemmalla on oikeus 54 päivän isyysrahaan, josta 18 päivää voidaan käyttää samaan aikaan synnyttäjän kanssa.

Uudistuksen jälkeen:

Synnyttäjällä on oikeus 40 päivän äitiysrahaan ja 160 vanhempainrahapäivään. Lapsen toisella oikeudellisella vanhemmalla on oikeus 160 vanhempainrahapäivään.

Molemmat vanhemmat voivat luovuttaa omasta kiintiöstään 63 vanhempainrahapäivää omalle puolisolleen, toisen vanhemman puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.

Kaksos-, kolmos- ja nelosperheet

Ennen uudistusta:

Kaksosten syntyessä vanhemmat saavat 60 päivää monikkokorotusta ja toinen vanhempi lisäksi toisen 18 päivän isyysrahan. Kolmosten syntyessä monikkokorotus on 120 päivää ja lisäksi tulee kolmas 18 päivän isyysraha. Monikkokorotuksen voi käyttää kokonaan samaan aikaan toisen vanhemman vanhempainrahakauden kanssa.

Uudistuksen jälkeen:

Kaksosten syntyessä monikkokorotus on 84 päivää, kolmosten syntyessä 168 päivää. Monikkoperheessä vanhemmat voivat käyttää äitiys- ja vanhempainrahaa yhtä aikaa 90 päivää kaksosten osalta ja 180 päivää kolmosten osalta.

Maahan muuttavat perheet

Ennen uudistusta:

Edellytys perhevapaiden saamiselle on, että on asunut Suomessa vähintään 180 päivää ennen perhe-etuuden alkamista.

Uudistuksen jälkeen:

Perhe-etuuksia saavat kaikki sellaiset henkilöt, joilla on kotipaikka Suomessa, riippumatta edeltävästä Suomessa asumisesta.

Yli 1-vuotiaana, mutta alle 2-vuotiaana Suomeen muuttavan lapsen perheellä on oikeus puoleen laissa säädetyistä vanhempainrahoista.

Lapsen kuolema

Ennen uudistusta:

Jos lapsi kuolee ennen syntymäänsä, mutta raskaus on kestänyt yli 154 päivää, synnyttäjällä on oikeus 105 päivän äitiysrahaan. Lapsen isällä on oikeus 18 vanhempainrahapäivään välittömästi lapsen kuolemasta alkaen.

Jos lapsi kuolee vanhempainrahakaudella, maksetaan vanhempainrahaa seuraavat 12 päivää lapsen kuolemasta lukien. Sillä vanhemmalla, joka ei ole vanhempainrahalla, ei ole oikeutta vanhempainrahaan.

Uudistuksen jälkeen:

Jos lapsi kuolee ennen syntymäänsä, mutta raskaus on kestänyt yli 154 päivää, synnyttäjällä on oikeus 40 päivän raskausrahaan sekä 65 päivän vanhempainrahakauteen siten, että vanhempainrahaa voi käyttää yhteensä 105 päivää.

Lapsen toisella vanhemmalla on oikeus 24 päivään vanhempainrahaa välittömästi lapsen kuolemasta alkaen.

Jos lapsi kuolee vanhempainrahakauden aikana, molemmilla vanhemmilla on oikeus 24 päivään vanhempainrahaa edellyttäen, että vanhempainrahakiintiöistä on jäljellä tämän verran päiviä. Jos päiviä on jäljellä alle 24 vanhempaa kohden, vanhemmilla on oikeus käyttää jäljellä olevat vanhempainrahapäivänsä välittömästi lapsen kuolemasta alkaen.

Adoptioperheet

Ennen uudistusta:

Vanhemmilla on oikeus yhteensä 233 vanhempainrahapäivään lapsen hoitoon ottamisesta alkaen. Vanhempainrahat voidaan jakaa vanhempien kesken heidän toivomallaan tavalla. Isällä on lisäksi oikeus 54 päivän isyysrahaan, josta 18 päivää voidaan käyttää samaan aikaan toisen vanhemman vanhempainrahan kanssa.

Uudistuksen jälkeen:

Molemmilla adoptiovanhemmilla on oikeus 160 vanhempainrahapäivään lapsen hoitoon ottamisesta alkaen. Vanhemmat voivat luovuttaa toisilleen omasta kiintiöstään 63 päivää.

Jos vanhempi adoptoi lapsen yksin, hänellä on oikeus koko 320 päivän vanhempainrahakiintiöön, josta hän voi luovuttaa puolisolleen tai muulle huoltajalle yhteensä 126 päivää.

Jos tehdään perheen sisäinen adoptio, lapsen vanhemmaksi tulevalle henkilölle syntyy oikeus omaan 160 päivän vanhempainrahakiintiöön, josta hän voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 63 päivää. Jos lapsen toinen vanhempi on jo käyttänyt yli oman 160 päivän vanhempainrahakiintiönsä, syntyy vanhemmaksi tulevalle henkilölle oikeus jäljellä oleviin vanhempainrahapäiviin.