Perhevapaauudistus kaipaa näitä korjauksia monimuotoisten perheiden näkökulmasta

01.04.2021 - Kannanotot - Anna Moring

Hallituksen perhevapaauudistuksessa on useita kohtia, jotka heikentävät erilaisissa perhetilanteissa olevien perheiden oikeuksia perhevapaisiin. Samalla esitys on Monimuotoiset perheet -verkoston mielestä tarpeellinen uudistus, joka parantaa sukupuolten tasa-arvoa ja lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta.

“Uudistuksen lähtökohdaksi on otettu se, että synnyttäjän mahdollisuus pitää perhevapaita ei heikkene nykyisestä, vaikka toiselle vanhemmalle tarkoitettua kiintiötä lisätään”, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

“Siksi hämmästyttää, että uudistus heikentää vanhempien oikeutta vanhempainvapaisiin joissakin perhetilanteissa ja jopa poistaa vanhempainrahaoikeuden osalta vanhemmista. Nämä heikennykset on peruttava.”

Perhevapaauudistuksessa on useita kohtia, jotka Monimuotoiset perheet -verkosto toivoo vielä korjattavan. Esitettyjen korjausten jälkeen perhevapaauudistus huomioi entistä yhdenvertaisemmin myös ne lapset, jotka syntyvät monimuotoisiin perheisiin.

“Kyseessä on ennennäkemättömän laaja rakenteellinen uudistus, ja on hienoa, että se on saatu nyt näin pitkälle. Uskon, että kun nämä yksityiskohdat vielä hiotaan kuntoon, uudistuksesta tulee aidosti suuri parannus kaikkien tuoreiden vanhempien tilanteeseen ja etenkin lasten yhdenvertaisuus paranee uudistuksen myötä merkittävästi”, Moring summaa.

Nämä kohdat on vielä korjattava perhevapaauudistuksesta:

 • Kuolleena syntyneen lapsen synnyttäjällä on jatkossakin oltava oikeus 105 vanhempainrahapäivään ja toisella vanhemmalla 18 päivään välittömästi synnytyksestä eteenpäin. Esitetyssä uudistuksessa oikeus olisi 84 / 12 päivään.
 • Myös synnyttäjän, joka antaa lapsensa adoptoitavaksi tai jonka lapsi huostaanotetaan ennen 84 vanhempainrahapäivän käyttämistä, tulisi olla oikeutettu nykylain mukaiseen 105 vanhempainrahapäivään.
 • Adoptioperheille on jatkossakin kompensoitava vanhempainrahapäivien määrässä sitä, ettei heillä ole oikeutta raskausrahaan. Uudistuksessa tämä kompensaatio poistuisi.
 • Etävanhempien asemaa ei saa heikentää nykyisestä. Lapsen juridiselle vanhemmalle on voitava luovuttaa vanhempainrahapäiviä, vaikka tämä ei olisi huoltaja. Nykytilassa etävanhemmalla on oikeus käyttää vanhempainrahapäiviä vanhempien yhteisellä päätöksellä riippumatta siitä, onko hän lapsen huoltaja.
 • Lapsen huoltajalle on voitava luovuttaa vanhempainrahapäiviä, vaikka tämä ei olisi vanhempi.
 • Lapsen ainoalle vanhemmalle on annettava oikeus luovuttaa kiintiöstään puolisolleen tai lapsen muulle huoltajalle tai toiselle juridiselle vanhemmalle enemmän kuin nyt uudistuksessa esitetyt 63 päivää.
 • Sateenkaariperheiden apilaperheitä koskevat ongelmalliset rajaukset on poistettava. Uudistuksen toteutuessa apilaperheen sosiaalisen vanhemman käytössä olevat vanhempainrahapäivät putoaisivat 176:sta 63:een. Apilaperheen isän, joka ei ole huoltaja, vanhempainrahaoikeus poistuisi kokonaan.
 • Kaksos- ja kolmosperheissä vanhempainrahapäiviin tulevien lisäpäivien määrää on kasvatettava samassa suhteessa yksösperheiden kanssa.
 • Kaksos- ja kolmosperheissä on mahdollistettava vanhempien yhtäaikainen vanhempainrahan käyttö nykyistä pidemmältä ajalta: kaksosten kohdalla 108 päivältä (90+18), kolmosten kohdalla 198 päivältä ja nelosten kohdalla 288 päivältä.
 • Perhehoitajille on annettava oikeus kahden vuoden palkattomaan hoitovapaaseen myös silloin, kun perheeseen sijoitettava lapsi on yli 3-vuotias.
 • Jos henkilö käyttää osittaista vanhempainrahaa, hän ei voi joutua menettämään kokonaista vanhempainrahapäivää. Puolikkaan päivärahan on oltava yhteydessä puolikkaaseen vanhempainrahapäivään. Ei kokonaiseen, kuten esityksen mukaan olisi käymässä.

Lisätietoja ja tarkempia taustatietoja Monimuotoiset perheet -verkoston näkökulmasta löytyy verkoston lausunnosta. Perhevapaauudistuksen lausuntokierros päättyy 2.4.2021.

Lisätietoja
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 375 0831