Perhevapaat lapsikohtaisiksi

21.12.2017 - Lausunnot -

Perhevapaat lapsikohtaisiksi: Uudistus uskallettava kohdistaa lapsia eriarvoistaviin rakenteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuulemistilaisuus.

Monimuotoiset perheet -verkosto on huolissaan siitä, että perhevapaauudistus on jäämässä torsoksi.

Perhevapaita uudistettaessa tulee huomioida ja korjata ne puutteet, jotka havaittiin Sosiaali- ja terveysministeriön monimuotoisten perheiden perhevapaiden korjaustarpeita kartoittaneen työryhmän työskentelyssä. Työryhmän mietintö julkaistiin marraskuussa 2015 (STM muistioita 2015:45).

Näiden puutteiden korjaamiseksi on perhevapaajärjestelmään tehtävä rakenteellinen uudistus ja otettava lähtökohdaksi perheiden monimuotoisuus. Uudistus, joka ei koske järjestelmän rakenteisiin, ei tule korjaamaan järjestelmään sisältyviä ongelmia.

Perhevapaiden tulisi olla lähtökohdiltaan lapsikohtaisia siten, että jokaisella perheeseen syntyvällä tai adoptoitavalla lapsella on yhtäläinen oikeus perhevapaisiin. Monimuotoiset perheet -verkoston oman perhevapaamallin keskeinen ajatus onkin, että raha seuraa lasta. Malli löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.monimuotoisetperheet.fi/perhevapaamalli/

Mallin mukaan jokaisella lapsella on syntyessään oikeus tulla hoidetuksi kotona tietty määrä päiviä. Yhtä aikaa syntyvien tai adoptoitavien lasten osalta malliin sisältyy nykyisenkaltainen monikkokorotus, mutta myös isyysrahan muuttaminen lapsikohtaisiksi. Sen, kuka lasta kotona hoitaa, tulee olla mahdollisimman pitkälti perheen itsensä päätettävissä.

Monimuotoiset perheet -verkosto antaa mielellään perheiden kanssa työskennellessä kertyneen asiantuntemuksensa työryhmän käyttöön. Erilaisten perhemuotojen kannalta hyvään lopputulokseen pääsemisessä on saatu lukuisia hyviä kokemuksia yhteistyöstä valmistelijoiden ja järjestöjen välillä – perheiden tilanteet ovat usein niin monimutkaisia, että niiden huomioimiseen vaaditaan myös järjestöihin kertyvää tietoa.

Tärkeimmät korjattavat asiat

  • Yhden vanhemman perheiden muita lyhyemmät vanhempainrahat
  • Monikkoperheiden isyysraha lapsikohtaiseksi
  • Adoptioperheille yhdenvertaiset vanhempainrahapäivät lapsen saapumisiästä riippumatta
  • Mahdollisuus jakaa vanhempainpäivärahoja myös muille kuin juridisille vanhemmille (vanhemman puoliso, muu lapselle läheinen henkilö)
  • Perhehoitajille oikeus hoitovapaaseen, kun perheeseen sijoitetaan lapsi
  • Lapsen kuollessa vanhemmille oikeus 45 päivän vanhempainpäivärahaan

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
050 3750832