Perhevapaaesitykseen tehdyt korjaukset tuovat helpotusta eri perhetilanteisiin

28.04.2021 - Kannanotot - Anna Moring

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 26.4.2021 korjanneensa perhevapaauudistuksen esitysluonnosta saadun lausuntopalautteen perusteella. Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä on tyytyväinen korjauksiin, jotka tuovat helpotusta erilaisissa perhetilanteissa olevien lasten ja vanhempien asemaan.

Ministeriö tiedotti lausuntopalautteiden nostaneen esiin parannusehdotuksia, joilla on suuri vaikutus yksittäisten perheiden ja lasten kannalta. Yksi keskeisistä korjauksista liittyy lapsen kuoleman kohdanneiden perheiden tilanteeseen.

”On hienoa, että alkuperäisen esityksen heikennykset lapsensa menettäneiden vanhempien perhevapaisiin on peruttu ja tilanne jopa paranee nykytilanteeseen verrattuna. Kyse on tuen lisäksi tärkeästä viestistä vanhemmille, jotka käyvät läpi syvintä mahdollista surua”, sanoo eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja Mirka Soinikoski (vihr).

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä muistuttaa, että vaikka lainsäädännön tulee olla selkeää ja yksiselitteistä, on yksityiskohtaisilla huomioilla merkitystä eri perhetilanteissa olevien lasten ja perheiden yhdenvertaisuuteen. Esimerkiksi yhtä aikaa syntyneillä lapsilla tulee olla mahdollisuus riittävään huolenpitoon ja hoivaan kaksosuudesta huolimatta. Tästä syystä ryhmä kiittää päätöstä lisätä monikkoperheen vanhempien yhtä aikaa pidettävien vanhempainrahapäivien määrää.

Lukuisista parannuksista huolimatta esitykseen jäi monimuotoisten perheiden näkökulmasta vielä muutama korjausta vaativa kohta. Yksi näistä liittyy adoptioperheiden erityiseen asemaan. Monimuotoiset perheet -ryhmä katsoo, että kyse on myös eri lapsiperheellistymisen tapojen tunnistamisesta ja tukemisesta.

”Adoptiovanhemmilla tulisi olla oikeus raskausrahaan verrattavaan odotusrahaan. Odotusraha turvaa vanhempien asemaa ja toimeentuloa silloin, kun loppuodotus edellyttää poissaoloa työstä kansainväliseen adoptioon liittyvän hakumatkan takia. Vaihtoehtoisesti perheille voisi kompensoida vanhempainrahapäivien määrässä sitä, ettei heillä ole oikeutta raskausrahaan”, avaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Lisätietoja:
Mirka Soinikoski
kansanedustaja, eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja

Anna Moring,
johtava asiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto