Lausunnot ja kannanotot

Monimuotoiset perheet -verkosto on antanut seuraavia lausuntoja ja kannanottoja: