Hallitusohjelmatavoitteet 2015

Monimuotoiset perheet -verkoston yhteiset eduskuntavaalitavoitteet vuodelle 2015.

Monimuotoiset perheet huomioitava paremmin kaikessa lainsäädäntötyössä

Suomalaiset perheet ovat monimuotoisia. Laskutavasta riippuen noin puolet suomalaisista perheistä eroaa tavalla tai toisella normista. On yhden vanhemman perheitä, uusperheitä, sateenkaariperheitä, adoptioperheitä, sijais- ja tukiperheitä, kahden kulttuurin perheitä, monikkoperheitä, lapsikuolemaperheitä, leskiperheitä tai tahattomasti lapsettomia perheitä. Monimuotoiset perheet -verkosto on näiden perheiden edunvalvoja.

Monimuotoisia perheitä yhdistää se, että kaikkia heitä kohdellaan tavalla tai toisella eriarvoisesti lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että perhelainsäädännön lähtökohta on vain yhdenlainen perhekäsitys, jossa perhe koostuu avioliitossa elävistä miehestä ja naisesta ja heidän biologisista, eri aikaan syntyneistä lapsistaan.

Tämä käsitys ei vastaa todellisuutta, ja sen aiheuttamien epäkohtien korjaaminen on välttämätöntä kaikkien perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tavoitteet    

1. Perheiden monimuotoisuus tulee huomioida lähtökohtaisesti kaikessa lainsäädäntötyössä.

2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitettäessä ja niistä säädettäessä monimuotoisten perheiden tilanteet tulee ottaa huomioon.

 • Sote-uudistuksen toteutuksessa
 • Varhaisen tuen malleja sovellettaessa
 • Perheen äkillisessä kriisitilanteessa kriisiapua tulee tarjota aina ja kartoittaa myös muun tuen tarve

3. Perhevapaajärjestelmä on uudistettava siten, että monimuotoiset perheet ovat yhdenvertaisia muiden kanssa.

 • Vanhempainvapaat
 • Lapsen kotihoidon tuki
 • Osittainen ja joustava hoitoraha

4. Lapselle tulee voida määrätä tapaamisoikeus myös muihin henkilöihin kuin juridisiin vanhempiinsa nähden.

 • Kokonaisuudistus lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
 • Tapaamisoikeus sosiaalisiin vanhempiin
 • Tapaamisoikeus isovanhempiin ja sisaruksiin

5. Taloudellisten etuuksien rakenteelliset epäkohdat tulee korjata siten, että monimuotoisten perheiden taloudellinen toimeentulo turvataan yhdenvertaisesti muiden perheiden kanssa.

 • Lapsen asuminen kahdessa kodissa tulee huomioida
 • Useamman lapsen syntyminen tai adoptoiminen kerralla