Perhepolitiikka

Kuvassa Säätytalo ja etualalla kyltti, jossa lukee Sosiaaliturvalla lapsiperheköyhyys laskuun.

Monimuotoiset perheet -verkosto tekee työtä sen eteen, että Suomesta tulisi parempi paikka kaikenlaisille perheille. Vaikuttamistyön ydinviestit on listattu alla. Tutustu myös verkoston perhepoliittisiin tavoitteisiin vuosille 2023–2027, kuntapoliittisiin tavoitteisiin vuosille 2021–2025 sekä aluevaalitavoitteisiin 2022.

Verkosto on laatinut erilliset tavoitteet myös työelämän näkökulmasta.

Miten saavutetaan kaikkien perheiden Suomi?

  • Perheiden monimuotoisuus huomioidaan kaikessa perheitä koskevassa päätöksenteossa.
  • Perheellistymisen esteitä puretaan ja perheellistymismahdollisuuksia vahvistetaan.
  • Perheet saavat palveluista tukea ja apua moninaisissa elämäntilanteissa.
  • Lainsäädäntö turvaa lapsen oikeuden tosiasiallisiin vanhempiinsa.
  • Sosiaaliturvauudistuksen lähtökohtana on perhetilanteiden monimuotoisuus. Uudistus toteutetaan lapsiperheköyhyyttä vähentävällä tavalla.
  • Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen käytäntöjä kehitetään perheiden monimuotoisuus huomioiden.