Perhepolitiikka

Monimuotoiset perheet -verkosto vaikuttaa perhepoliittiseen päätöksentekoon perheiden yhdenvertaisuuden puolesta.

Perhepolitiikkaan vaikuttamista kuvaavassa kuvassa Säätytalo ja etualalla kyltti, jossa lukee Sosiaaliturvalla lapsiperheköyhyys laskuun.

Verkosto kokoaa tietoa monimuotoisten perheiden kohtaamista haasteista sekä mahdollisista ratkaisuista. Näin päätökset voidaan tehdä suomalaisten perheiden tosiasiallinen monimuotoisuus huomioiden.

Verkosto tekee vaikuttamistyötä sen eteen, että Suomesta tulisi parempi paikka kaikenlaisille perheille. Monenlaisten perheiden hyvinvointia tukeva perhepolitiikka on koko yhteiskunnan kestävää hyvinvointia ja menestystä tukevaa politiikkaa.

Valtakunnallinen politiikka

Tutustu verkoston poliittisiin tavoitteisiin vuosille 2023–2027, joka nostavat esiin ratkaisuja valtakunnalliseen päätöksentekoon. Verkoston tavoitteissa yhdistyvät verkoston 10 perhejärjestön työssään kohtaamat haasteet ja keinot, joilla valtakunnallinen perhepolitiikka voi niihin vastata.

Verkosto työskentelee monimuotoiset perheet huomioivan politiikan edistämiseksi vaikuttamalla hallitusohjelman toimeenpanon sen edetessä. Verkoston edustajat tapaavat päättäjiä, osallistuvat työryhmiin ja antavat lausuntoja poliittisista esityksistä. Verkosto vaikuttaa myös yli hallituskauden kestäviin yhteiskunnallisiin kehityshankkeisiin, kuten sosiaaliturvauudistukseen. Verkosto myös toimii eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän sihteeritahona.

Työelämävaikuttaminen

Verkosto vaikuttaa myös työelämän kehittämiseen perheystävällisemmäksi. Monimuotoiset perheet on laatinut erilliset tavoitteet työelämän näkökulmasta ja omat tavoitteensa työeläkeneuvotteluihin. Sivuston Työ ja perhe -osiosta voit tutustua verkoston muihinkin työelämän kehittämisajatuksiin, kuten työllistymisen edistämiseen eri perhetilanteissa.

Kunta- ja aluevaikuttaminen

Alueellisen ja paikallisen perhepolitiikan kehittämistä varten voit tutustua perheystävällisemmän kunnan kehittämistapoihin ja siihen, miten hyvinvointialueet voivat huomioida perheiden monimuotoisuuden paremmin. Monimuotoiset perheet -verkosto tarjoaa puolueille, ehdokkaille ja kaikille vaalitoimintaa, kuten paneeleja järjestäville tahoille tietoa, koulutusta ja konsultointia perheystävällisyyden lisäämiseksi.

Verkosto tekee vaikuttamistyötä eri tasojen poliittisten päättäjien, puolueiden ja virkahenkilöstön kanssa. Verkoston tiiviit yhteydet monimuotoisia perheitä edustaviin järjestöihin sekä perheiden kanssa työskenteleviin ammattilaisiin antavat tietoa, joka muuten voisi jäädä päätöksenteossa huomioimatta. Päättäjänä voit olla yhteydessä verkostoon kaivatessasi ajantasaista tietoa ja ratkaisuja perhepoliittiseen päätöksentekoon.

Miten saavutetaan kaikkien perheiden Suomi?

  • Perheiden monimuotoisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.
  • Lapsiperheellistymisen esteitä puretaan ja erilaisia lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia tuetaan.
  • Perheet saavat palveluista tukea ja apua moninaisissa elämäntilanteissa.
  • Lainsäädäntö turvaa lapsen oikeuden kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa.
  • Sosiaaliturvauudistuksen lähtökohtana on perhetilanteiden monimuotoisuus. Uudistus toteutetaan lapsiperheiden huono-osaisuutta vähentävällä tavalla.
  • Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista kehitetään perheiden monimuotoisuus huomioiden.