Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry kuvituskuva. Kuvassa lukee yhden vanhemman perheet. Kuvassa on sinisistä palikoista rakennettu aikuinen ihmishahmo ja kolme lapsihahmoa erivärisistä palikoista, kuvastaen yhden vanhemman perhettä.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry (YVPL) on lastensuojelujärjestö, joka tekee edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä sekä vahvistaa yhden vanhemman perheiden keskinäistä vertaistukea. Liiton tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa.

Liitto koostuu yhdistyksistä ja vertaisryhmistä. Liiton toimitilat sijaitsevat Helsingissä ja aluetoimistot Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Aluetoimistoissa työskentelevät alueasiantuntijat tukevat yhden vanhemman perheiden vertaistukitoimintaa. Liitto järjestää vertaistukiryhmiä, eroryhmiä sekä tuettuja lomatukijaksoja yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa. Liitto ylläpitää Eroinfo -puhelinpalvelua, nettineuvontaa ja asianajajien puhelinneuvontaa. Myös paikallisyhdistykset järjestävät virkistystoimintaa. Liiton VeNyvä-nuorisotoiminnassa järjestetään vertais- ja vapaa-ajantoimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet sekä muille yhden vanhemman perheiden nuorille.

Yhden vanhemman perheet tekee edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on, että lapsen hyvinvointi huomioidaan eron jälkeen nykyistä paremmin, lapsiperheillä on riittävästi palveluja ja isät käyttävät enemmän vanhempainvapaita. Tavoitteina on myös, että lähisuhdeväkivallasta puhutaan nykyistä avoimemmin, perheen ja työn yhteen sovittamisen esteitä on ratkaistu, yhden vanhemman perheiden köyhyys on vähentynyt ja yhden vanhemman perheiden imago on parantunut.

Liitto on julkaissut sekä jäsentensä että ammattilaisten käyttöön soveltuvaa materiaalia, kuten Vanhempien eron ABC -esitteen. Jäsenistölleen yhdistys tarjoaa Muuttuva Perhe -lehden.

Lisätietoa yhden vanhemman perheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).