Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto (YVPL) ry on lastensuojelujärjestö, joka tekee edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä sekä vahvistaa yhden vanhemman perheiden keskinäistä vertaistukea. Liiton tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa.

YVPL on yhdistysten ja vertaisryhmien liitto. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Helsingissä ja aluetoimistot Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Aluetoimistoissa työskentelevät alueasiantuntijat tukevat yhden vanhemman perheiden vertaistukitoimintaa valtakunnallisesti. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, eroryhmiä sekä tuettuja lomatukijaksoja yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa. Yhdistys ylläpitää Eroinfo -puhelinpalvelua, nettineuvontaa ja asianajajien puhelinneuvontaa. Myös paikallisyhdistykset järjestävät virkistystoimintaa. Liiton VeNyvä-nuorisotoiminnassa järjestetään vertais- ja vapaa-ajantoimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet sekä muille yhden vanhemman perheien nuorille.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry tekee edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on, että lapsen hyvinvointi huomioidaan eron jälkeen nykyistä paremmin, lapsiperheillä on riittävästi palveluja ja isät käyttävät vanhempainvapaata nykyistä enemmän. Tavoitteina on myös, että lähisuhdeväkivallasta puhutaan nykyistä avoimemmin, perheen ja työn yhteen sovittamisen esteitä on ratkaistu, yhden vanhemman perheiden köyhyys on vähentynyt ja yhden vanhemman perheiden imago on parantunut.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on julkaissut sekä jäsentensä että ammattilaisten käyttöön soveltuvaa materiaalia, kuten Vanhempien eron ABC -esitteen ja Hyvä ero -materiaalin. Jäsenistölleen yhdistys tarjoaa Muuttuva Perhe -lehden.

Lisätietoa yhden vanhemman perheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).