Suomen Uusperheiden Liitto ry

Suomen Uusperheiden Liitto Supli ry on valtakunnallinen uusperheiden hyvinvointia edistävä asiantuntijajärjestö. Yhdistys toimii tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi. Yhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille uusperheellisille ja uusperheteemasta kiinnostuneille.

Supli ry tarjoaa uusperheille neuvontaa sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa. Yhdistyksen tehtävänä on tarjota tukea ja tutkittua tietoa uusperheen hyvinvointiin ja perheytymiseen liittyen. Toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset voivat lisätä omaa osaamistaan myös osallistumalla yhdistyksen koulutus-, kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan. Supli ry on kehittänyt erilaisia, uusperheiden tarpeista nousevia vertaisryhmämalleja pääasiassa uuspareille, mutta myös koko perheelle.

Vertaistuen lisäksi Supli ry kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia uusperheiden dynamiikkaan, haasteisiin ja voimavaroihin liittyen. Vuoden kestävää ammatillista lisäkoulutusta, Uusperheneuvojakoulutusta (30 op), järjestetään vuosittain.

Supli ry vaikuttaa lapsen vuoroasumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä edistää lähi- ja etävanhempien oikeuksia. Supli ry on myös julkaissut useita uusperheteemoja käsitteleviä kirjoja. Jäsenilleen yhdistys julkaisee Supliikki-lehteä.

Lisätietoa uusperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).