Suomen Monikkoperheet ry

Suomen Monikkoperheet ry on kaksos-, kolmos- tai nelosperheiden valtakunnallinen järjestö. Toiminnan tavoitteena on tukea monikkoperheiden hyvinvointia sekä edistää monikkoperheiden yhdenvertaisuutta verrattuna yksittäin lapsensa saaneisiin. Yhdistys tarjoaa ja tuottaa tietoa monikkoudesta sekä vaikuttaa monikkoperheille tärkeisiin asioihin.

Monikkoperheet ry toimii kattojärjestönä alueellisille monikkoperheyhdistyksille, joita on 18 eri puolilla Suomea. Alueelliset monikkoperheyhdistykset järjestävät vertaistukipalveluita sekä monikkoperhevalmennusta joko yksin tai yhdessä julkisen sektorin kanssa. Yhdistys on tuottanut myös maksuttoman materiaalin monikkoperhevalmennuksen ohjauksen tueksi.

Yhdistyksen vaikuttamistyö keskittyy erityisesti monikkoperheiden sosiaalietuuksiin sekä ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuten kotipalvelun saatavuuteen. Keskeinen tavoite liittyy perhevapaisiin ja vanhempien oikeuteen hoitaa monikkolapsia kotona riittävän pitkään ja tarvittaessa yhtä aikaa. Sosiaalietuudet eivät myöskään kaikilta osin huomioi sitä, että raskaudesta voi syntyä kerralla useampi lapsi.

Monikkoperheet ry tuottaa ja levittää tietoa niin monikkoperheille kuin heitä tukeville ammattilaisille. Perhevalmennusmateriaalin lisäksi Monikkoperheet ry on julkaissut muun muassa monikkolasten kasvatuksen erityiskysymyksiä käsittelevän oppaan. Jäsenilleen järjestö tarjoaa Monikko-lehden.

Lisätietoa monikkoperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).