Suomen Monikkoperheet ry

Suomen Monikkoperheet ry kuvituskuva. Kuvassa lukee kaksos- tai kolmosperheet. Kuvassa on erivärisistä ja -muotoisista palikoista rakennettuja ihmishahmoja: yksi punainen ja yksi keltainen aikuishahmo sekä kolme punaisesta ja keltaisesta kolmiosta rakennettua lapsihahmoa kuvastaen kolmosten perhettä.

Suomen Monikkoperheet ry on kaksos-, kolmos- ja nelosperheiden valtakunnallinen järjestö. Toiminnan tavoitteena on tukea monikkoperheiden hyvinvointia sekä edistää monikkoperheiden yhdenvertaisuutta verrattuna yksittäin lapsensa saaneisiin. Järjestö tarjoaa tietoa monikkoudesta ja vaikuttaa monikkoperheille tärkeisiin asioihin.

Suomen Monikkoperheet ry toimii kattojärjestönä alueellisille monikkoperheyhdistyksille, joita on 18 eri puolilla Suomea. Alueelliset monikkoperheyhdistykset järjestävät vertaistukipalveluita sekä monikkoperhevalmennusta joko yksin tai yhdessä julkisen sektorin kanssa. Yhdistys on tuottanut myös maksuttoman materiaalin monikkoperhevalmennuksen ohjauksen tueksi.

Yhdistyksen vaikuttamistyö keskittyy monikkoperheiden sosiaalietuuksiin sekä ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuten kotipalvelun saatavuuteen. Keskeinen tavoite liittyy perhevapaisiin ja vanhempien oikeuteen hoitaa monikkolapsia kotona riittävän pitkään ja tarvittaessa vanhempien yhtä aikaa. Sosiaalietuudet eivät myöskään kaikilta osin huomioi sitä, että raskaudesta voi syntyä kerralla useampi lapsi.

Monikkoperheet ry antaa tietoa niin monikkoperheille kuin heitä tukeville ammattilaisille. Perhevalmennusmateriaalin lisäksi Monikkoperheet ry on julkaissut muun muassa monikkolasten kasvatuksen erityiskysymyksiä käsittelevän oppaan. Jäsenilleen järjestö tarjoaa Monikko-lehden.

Lisätietoa monikkoperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).