Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry edustaa lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Näitä perheitä ovat esimerkiksi mies- ja naisparien sekä transihmisten lapsiperheet. Sateenkaariperheessä voi olla yksi, kaksi tai useampia vanhempia.

Sateenkaariperheet ry:n tavoitteena on Suomi, jossa sateenkaariperheiden lapsilla, vanhemmilla ja läheisillä on hyvä elää, asua ja rakastaa. Vaikuttamistyössä pyritään edistämään sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvointia mahdollisimman laajasti sekä edistämään kaikkien sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia. Yhdistys lisää tietoisuutta sateenkaariperheistä sekä vaikuttaa lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmään.

Sateenkaariperheet ry järjestää monipuolista vertaistoimintaa sateenkaariperheiden lapsille ja vanhemmille. Valtakunnallisten perheleirien lisäksi paikallista perhetoimintaa järjestetään useilla paikkakunnilla. Vertaisryhmiä järjestetään eri kohde- ja ikäryhmille. Erotilanteisiin annetaan eron jälkeistä vanhemmuutta vahvistavaa tukea. Sateenkaariperheellistymistä suunnitteleville järjestetään perhevalmennuskursseja. Yhdistys myös kouluttaa ammattilaisia ja tarjoaa materiaalia ammattilaisten työn tueksi.

Sateenkaarijärjestöjen yhteinen Perhesuhdekeskus lisää hyvinvointia sateenkaarikansan perhe- ja läheissuhteisiin järjestämällä perhesuhteita tukevaa vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillista tukea haastavissa perhetilanteissa oleville ja tuottamalla tietoa perhesuhteiden tueksi. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä, kuten heidän vanhempansa, puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa ja muut läheisensä.

Sateenkaariperheet on julkaissut lukuisia oppaita ja muita materiaaleja. Materiaalia löytyy muun muassa sateenkaariperheiden kohtaamisen tueksi sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Lisätietoa sateenkaariperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).