Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry kuvituskuva. Kuvassa lukee sateenkaariperheet. Kuvassa on 3 aikuishahmoa ja 2 lapsihahmoa, jotka on rakennettu erivärisistä ja -muotoisista palikoista kuvastaen kolmen vanhemman sateenkaariperhettä.

Sateenkaariperheet ry edustaa lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Näitä perheitä ovat esimerkiksi mies- ja naisparien sekä transihmisten lapsiperheet. Sateenkaariperheessä voi olla yksi, kaksi tai useampia vanhempia.

Sateenkaariperheet ry:n tavoitteena on Suomi, jossa sateenkaariperheiden lapsilla, vanhemmilla ja läheisillä on hyvä elää, asua ja rakastaa. Vaikuttamistyössä järjestö edistää sekä sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvointia mahdollisimman laajasti että kaikkien sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia. Järjestö lisää tietoisuutta sateenkaariperheistä sekä vaikuttaa lainsäädäntöön ja palvelujärjestelmään.

Sateenkaariperheet ry järjestää monipuolista vertaistoimintaa sateenkaariperheiden lapsille ja vanhemmille, monille kohde- ja ikäryhmille. Valtakunnallisen toiminnan lisäksi paikallista perhetoimintaa järjestetään useilla paikkakunnilla. Erotilanteisiin annetaan eron jälkeistä vanhemmuutta vahvistavaa tukea. Sateenkaariperheellistymistä suunnitteleville järjestetään perhevalmennuskursseja. Järjestö myös kouluttaa ammattilaisia ja tarjoaa materiaalia ammattilaisten työn tueksi.

Sateenkaarijärjestöjen yhteinen Perhesuhdekeskus lisää hyvinvointia sateenkaarikansan perhe- ja läheissuhteisiin järjestämällä perhesuhteita tukevaa vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillista tukea haastavissa perhetilanteissa oleville ja tuottamalla tietoa perhesuhteiden tueksi. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä, kuten heidän vanhempansa, puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa ja muut läheisensä.

Sateenkaariperheet on julkaissut lukuisia oppaita ja muita materiaaleja. Materiaalia löytyy muun muassa sateenkaariperheiden kohtaamisen tueksi sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Lisätietoa sateenkaariperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).