Perhehoitoliitto ry

Perhehoitoliitto ry kuvituskuva. Kuvassa lukee sijaisperheet. Kuvassa on erivärisistä ja -muotoisista palikoista rakennettuja ihmishahmoja. Kaksi keltaisista palikoista rakennettua aikuishahmoa, joiden välissä yksi keltaisista ja yksi punaisista rakennettu lapsihahmo. Punaisen lapsihahmon vieressä on matkalaukku.

Perhehoitoliitto ry on toimeksiantosuhteisen perhehoidon valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Perhehoitoliitto on olemassa, jotta sijaisvanhemmat ja muut perhehoitajat voivat keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä eli sijoitetuista lapsista ja nuorista, vammaisista lapsista ja aikuisista, mielenterveyskuntoutujista ja ikäihmisistä huolehtimiseen. Tavoitteena on, että hyvää perhehoitoa on tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

Yhdistys toimii kattojärjestönä 19:lle sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien alueelliselle yhdistykselle sekä sijaiskotinuorten yhdistys SINUT ry:lle. Näiden yhdistysten toiminnan tukeminen on yksi Perhehoitoliiton perustehtävistä.

Perhehoitoliitto tarjoaa perhehoitajille ja perhehoidon toimijoille monipuolista tukea: vertaistukea, tietoa, keskusteluapua sekä neuvontaa ja ohjausta perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Perhehoitoliitto järjestää myös toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon liittyvää koulutusta ja valmennusta perhehoitajille ja perhehoidon työntekijöille sekä muille perhehoidon toimijoille.

Perhehoitoliiton tavoitteena on perhehoidon toimintaedellytysten parantaminen ja etenkin perhehoitolain uudistaminen. Vaikuttamistyöllä pyritään vahvistamaan muun muassa perhehoitajien sosiaaliturvaa ja perhehoidon mahdollisuuksien hyödyntämistä nuorten jälkihuollossa. Lisäksi Perhehoitoliitto tavoittelee perhehoitajille oikeutta kahden vuoden hoitovapaaseen myös silloin, kun perhehoitoon sijoitettava lapsi on 3–17-vuotias.

Perhehoitoliitto on julkaissut muun muassa Hyvää perhehoitoa – perhehoidon tietopaketin, joka on tarkoitettu jokaiselle sijaisvanhemmalle ja perhehoitajalle ja perhehoidosta vastaavalle työntekijälle.

Lisätietoa sijaisperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).