Nuoret Lesket ry

Nuoret Lesket ry kuvituskuva. Kuvassa lukee leskiperheet. Kuvassa on keltaisista palikoista rakennettu aikuinen ihmishahmo, kaksi sini-keltaista lapsihahmoa ja monivärinen puu, joka kuvastaa menehtynyttä vanhempaa.

Nuoret Lesket ry on valtakunnallinen työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys. Toiminta on avointa kaikille leskeytyneille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta ja perhetilanteesta riippumatta.

Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa leskille ja heidän lapsilleen ja antaa neuvontaa leskeyteen liittyvien asioiden hoidossa. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat vertaistukiryhmät ja -viikonloput, vertaistukipuhelin ja verkkoyhteisö. Yhdistys mahdollistaa jäsenille puhelimitse ilmaista lakineuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa kerran kuukaudessa. Nuoret Lesket ry myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen ja suruun liittyvissä asioissa.

Vaikuttamistoiminnallaan järjestö edistää yhdenvertaisia perhe-eläkkeitä, surevien oikeutta tukeen sekä vähentää lasten edunvalvonnan kuormittavuutta. Keinoja näiden saavuttamiseen ovat esimerkiksi leskeneläkkeen ikärajan ja avioliiton kestoon liittyvän aikarajan poistaminen. Lain vaatimien lupien on oltava alaikäisen lapsen kohdalla maksuttomia ja käsittelyajoille tulee määrätä maksimiaika. Maistraattien käytännöt on saatava yhtenäisiksi siten, että holhoustoimilakiin pohjautuvat toimintatavat ja ohjeet ovat samat koko maassa.

Nuoret Lesket toimii sen eteen, että surun vaikutus otetaan huomioon myös työelämässä, esimerkiksi joustona työajassa ja käytännön työtehtävien järjestelyissä. Leskiperheellä on oltava oikeus tukeen pitkäkestoisesti ja esimerkiksi kotipalvelua ja psykologista tukea tulee saada asuinpaikasta riippumatta.

Järjestö on julkaissut Leskiopas – sinulle, joka olet menettänyt puolisosi työikäisenä -oppaan, johon on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien asioiden hoitamisesta ja saatavilla olevasta tuesta. Järjestöstä voit myös tilata lapsen ja nuoren surua käsittelevän Lapsen suru -oppaan.

Lisätietoa leskiperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).