Nuoret Lesket ry

Nuoret Lesket ry on valtakunnallinen työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys. Toiminta on avointa kaikille leskeytyneille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta ja perhetilanteesta riippumatta.

Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa leskille ja heidän lapsilleen ja antaa neuvontaa leskeyteen liittyvien asioiden hoidossa. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat vertaistukiryhmät, vertaistukiviikonloput, vertaistukipuhelin ja verkkoyhteisö. Yhdistys mahdollistaa jäsenille puhelimitse ilmaista lakineuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa kerran kuukaudessa. Nuoret Lesket ry myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen ja suruun liittyvissä asioissa.

Vaikuttamistoiminnallaan Nuoret Lesket ry edistää yhdenvertaista perhe-eläkelakia, surevien oikeutta tukeen sekä vähentää lasten edunvalvonnan kuormittavuutta. Keinoja näiden saavuttamiseen ovat esimerkiksi leskeneläkkeen ikärajan ja avioliiton kestoon liittyvän aikarajan poistaminen. Lain vaatimien lupien on oltava alaikäisen lapsen kohdalla maksuttomia ja käsittelyajoille tulee määrätä maksimiaika. Maistraattien käytännöt on saatava yhtenäisiksi siten, että holhoustoimilakiin pohjautuvat toimintatavat ja ohjeet ovat samat koko maassa.

Nuoret Lesket toimii sen eteen, että surun vaikutus otetaan huomioon myös työelämässä, esimerkiksi joustona työajassa ja käytännön työtehtävien järjestelyissä. Leskiperheellä on oltava oikeus tukeen pitkäkestoisesti ja esimerkiksi kotipalvelua ja psykologisia tukea tulee saada asuinpaikasta riippumatta.

Yhdistys on julkaissut Leskiopas – Opas nuorena leskeytyneelle -opaskirjasen, johon on koottu tietoa puolison kuolemaan liittyvien asioiden hoitamisesta ja saatavilla olevasta tuesta. Yhdistyksen kautta voi myös tilata lapsen ja nuoren surua käsittelevää Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? -opasta.

Lisätietoa leskiperheistä ja perheiden kohtaamisesta (tällä sivustolla).