Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kuvituskuva. Kuvassa teksti tahattomasti lapsettomat. Kuvassa kaksi erivärisistä palikoista koottua aikuista ja heidän välissään koira.

Simpukka ry on tahattomasti lapsettomien yhteisö, joka edistää lapsettomien asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin.

Simpukan toimintaan ovat tervetulleita kaikki tahatonta lapsettomuutta kokevat tai kokeneet. Olennaista on oma kokemus siitä, että ei voi syystä tai toisesta saada lasta tai lisää lapsia, vaikka haluaisi, tai että lapsettomuuskokemus on yhä osa elämää, vaikka olisi lapsen tai lapsia saanutkin.

Simpukan tavoitteena on, että Suomessa jokainen tahattoman lapsettomuuden kohtaava saa apua ja tukea. Yhdistyksen kautta on mahdollista tavata toisia samanlaisessa tilanteessa olevia lapsettomia: hoidoissa käyviä, lasta toivovia, lapsen jo saaneita, adoptio-odottajia ja kaksin- tai yksineläjiä. Vertaistukea on tarjolla kattavasti vertaistukiryhmissä, tapaamisissa ja sähköisesti. Tietoa ja tukea on tarjolla myös lahjasolujen avulla lapsen saaneille perheille.

Simpukka ry valvoo tahattomasti lapsettomien etuja ja vaikuttaa lapsettomia koskeviin päätöksiin. Vaikuttamistyön tavoitteena on muun muassa hedelmöityshoitojen riittävä resursointi ja sijaissynnytykseen tähtäävien hoitojen salliminen. Myös psyykkistä tukea tulee olla tarjolla osana hoitoprosessia. Hedelmöityshoitojen saatavuus ei myöskään saa riippua hoitoja tarvitsevan taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta.

Simpukka kasvattaa yleistä tietoa ja tietoisuutta lapsettomuudesta, tuottaa monipuolista tahatonta lapsettomuutta käsittelevää materiaalia sekä kouluttaa ammattilaisia ja opiskelijoita. Jäsenistölleen yhdistys julkaisee Simpukka-lehteä neljä kertaa vuodessa. Muita julkaisuja ovat muun muassa tietovihkoset lapsettomuuskriisissä oleville, lapsettomien läheisille, miehille ja keskenmenon kokeneille.