KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry on vertaistukiyhdistys, joka tarjoaa tukea ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja ja vertaistapaamisia sekä välittää tukihenkilöitä. Vertaistukiryhmien ohjaajat ja tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, itsekin lapsensa menettäneitä vanhempia.

Yhdistyksen jäsenet ovat lapsen kuoleman kokeneita vanhempia, sisaruksia, isovanhempia ja perheen ystäviä sekä työssään lapsikuolemia kohtaavia ammattilaisia. KÄPY tarjoaa valtakunnallista tukea lapsensa kuoleman kautta menettäneille perheille muun muassa tukipuhelimen, tukihenkilöiden, vertaistukiryhmien sekä perheviikonloppujen avulla. Työssään lapsikuolemia kohtaaville ammattilaisille annetaan tietoa ja tukea perheiden kohtaamiseen. Yhdistyksestä voi myös pyytää kokemuspuheenvuoroja tai luentoja surevan perheen tukemiseen liittyen.

Yhdistys pyrkii parantamaan lapsen kuoleman kohdanneiden perheiden saamaa tukea yhteiskunnallisella tasolla järjestämällä koulutuksia ja seminaareja, jotka on suunnattu perheitä kohtaaville ammattilaisille. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tehdään muun muassa seuraaviin aiheisiin liittyen: kotipalvelun turvaaminen lapsikuolemaperheille, mahdollisuus menetyksen jälkeiseen sairauslomaan ilman masennusdiagnoosia, erityisvanhempainraha lapsen kuoleman kokeneille vanhemmille lapsen iästä riippumatta sekä mahdollisuus isyysrahaan ja isyysvapaaseen myös kohtukuolematapauksissa.

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry on julkaissut kirjallista tukimateriaalia lapsen kuoleman kokeneille perheille sekä oppaan surevan lapsen tukemisesta. Tietoa toiminnasta ja vertaistuesta jaetaan myös yhdistyksen lehden ja kotisivujen välityksellä.