Perhejärjestöt

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Järjestöjä yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jollain tavalla oletetusta perheestä. Kaikilla järjestöillä on myös jotakin huomautettavaa siitä, kuinka suomalainen perhelainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja työelämä huomioivat perheiden monimuotoisuuden.

Monimuotoiset perheet -verkosto tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomi olisi parempi paikka ihan kaikenlaisille perheille. Tavoitteena on, että monimuotoiset perheet ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden perheiden kanssa lainsäädännössä, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä työelämässä. Lisäksi verkoston tavoitteena on vahvistaa nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamista monimuotoisuuden kohtaamisesta ja perheiden erityistarpeista.

Joikainen järjestö tekee myös omaa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Lisäksi järjestöt tarjoavat perheille vertaistukea, neuvontaa ja muita palveluita. Alta löydät verkostoon kuuluvat järjestöt. Yhteensä järjestöt edustavat yli kolmasosaa kaikista suomalaisista perheistä.

Monimuotoiset perheet -verkoston toiminta perustuu Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen (2013–2019) aikana tehdylle kehittämistyölle. Verkoston toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

Toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja arviointiraportit löydät kohdasta verkoston hallinto.