Perheenyhdistämisen vaatimuksia ei saa kiristää

10.02.2016 - Kannanotot -

Monimuotoiset perheet -verkosto
Kannanotto 10.2.2016

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi asettaa kohtuuttomia edellytyksiä perheenyhdistämiselle. Esityksen mukaan Suomessa oleskelevan perheenkokoajan elatusvalmiusvaatimusta nostetaan. Puolison saamiseksi suomeen vaaditaan nettotuloja 1700 euron edestä, ja esimerkiksi kaksilapsisen perheen Suomeen saamiseksi vaaditaan 2600 euron kuukausittaiset nettotulot. Bruttotuloina tämä tekee noin 4000 euroa kuukaudessa.

Tämä vaatimus tulisi koskemaan myös Suomen kansalaisia, jotka haluavat saada EU:n ulkopuolisen maan kansalaisuuden omaavan perheensä Suomeen. Näin ollen esimerkiksi EU:n ulkopuolelle opiskelemaan tai töihin lähtenyt ja siellä perheen perustanut Suomen kansalainen ei voisi muuttaa perheensä kanssa Suomeen, ellei perheenkokoajalla olisi osoittaa vaadittavia tuloja.

Ehtojen kiristys on epäinhimillinen ja lapsen edun vastainen. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan ihmisellä on kiistämätön oikeus perhe-elämään. Lakiuudistus evää käytännössä Suomessa oleskelevilta ulkomaalaisilta ja ulkomailla oleskelevilta Suomen kansalaisilta oikeuden elää perhe-elämää Suomessa ilman suomalaisten keskitulon ylittävää tulotasoa.

Perheiden monimuotoisuuden kannalta lakimuutos on hankala. Se, kuinka elatusvaatimusta sovelletaan ja ketkä lasketaan henkilön perheenjäseneksi, on lakiesityksessä epäselvä. Perhe on yksi kotoutumista vahvasti edistävä tekijä. Jo valmiiksi hankalaksi tehdyn perheenyhdistämisen vaikeuttaminen entisestään hankaloittaa kotoutumista ja heikentää sen edellytyksiä.

Ehtojen näin voimakas kiristäminen lisää sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Suomalaisen miehen keskipalkka on 3913 euroa/kk vuonna 2015, mikä sekään ei aivan riitä perheenyhdistämisen vaatimuksiin. Mutta naisten keskipalkka on vain 3068 euroa/kk, ja tällä palkkatasolla Suomessa asuvan äidin on turha edes haaveilla lastensa ja puolisonsa tuomisesta Suomeen, jos nämä eivät ole EU-maan kansalaisia.

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii hallitusta peruuttamaan uudistuksen ja huomioimaan perheenyhdistämisen käytännöissä kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kunkin ihmisen oikeuden perhe-elämään sekä lapsen edun periaatteen ja lapsen oikeuksien sopimuksen.