Perhe-eläkkeet suosivat ydinperhemallia ja pitkää avioliittoa

13.03.2024 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Monimuotoiset perheet -verkosto haastaa työeläkeneuvottelijoita huomioimaan eri perhetilanteita. Perhe-eläkkeissä on huomioitava nykyistä paremmin esimerkiksi etävanhempien ja kumppanuusvanhempien perheet sekä avoliitossa olevat. Verkosto vaatii myös, että työeläkkeen kertyminen perhevapaista, alle 3-vuotiaan hoidosta, opiskeluista ja sairauspäivistä on säilytettävä.

Monimuotoiset perheet -verkosto toivoo perhe-eläkkeiden uudistamisen yhdeksi lähtökohdaksi erilaisten perhetilanteiden huomioimisen, mikäli perhe-eläkkeitä uudistetaan kolmikantaisissa työeläkeneuvotteluissa. Laskenut syntyvyys haastaa työeläkejärjestelmän rahoitusta, ja siksi keinot syntyvyyden nostamiseksi kiinnostavat käynnissä olevissa työmarkkinajärjestöjen työeläkeneuvotteluissa.

Erilaisten perhemuotojen huomioiminen perhe-eläkkeissä on tärkeää, sillä useampi kuin joka kolmas perhe on monimuotoinen, muistuttaa kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Myös lapsen vuoroasuminen kahdessa kodissa on yleistynyt viime vuosina nopeasti, ja noin joka kolmas erillään asuvien vanhempien lapsista vuoroasuu.

Lapseneläkkeessä on huomioitava jatkossa tilanteet, joissa lapsella on enemmän kuin kaksi vanhempaa, painottaa Monimuotoiset perheet -verkosto. Tällaisia tilanteita voi löytyä esimerkiksi uusperheistä, kahdessa kodissa vuoroasuvien lasten perheistä ja sateenkaariperheistä.

Nuoren asemaa turvaa oikeus lapseneläkkeeseen myös etävanhemman puolison kuollessa, tähdentää verkosto. Nykyinen perhe-eläkejärjestelmä myöntää lapselle lapseneläkkeen tilanteissa, joissa lähivanhemman puoliso kuolee, mutta sama oikeus ei ole etävanhemman puolison kuollessa.

– Lapsella tulee olla oikeus lapseneläkkeeseen kaikkien huoltajien kohdalla, mikäli huoltaja on osallistunut lapsen elatukseen. Näin lapseneläke tukee nykyistä kattavammin muun muassa etävanhempien perheitä, uusperheitä ja sateenkaariperheitä, työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto Monimuotoiset perheet -verkostosta painottaa.

Tukea avoleskille ja lapsettomille

Monimuotoiset perheet -verkosto toivoo avoleskien asemaan parannusta. Nykyisessä perhe-eläkejärjestelmässä vaaditaan avopuolisoilta viiden vuoden pituista asumista yhdessä, jotta avoleski on oikeutettu leskeneläkkeeseen, vaikka pariskunnalla on yhteinen lapsi.

– Työeläkejärjestelmässä on monia sääntöjä, jotka suosivat vuosikymmeniä kestävissä avioliitoissa olevia ydinperheitä. Olisiko aika antaa avoleskille samat oikeudet kuin avioliitossa oleville, Kaunisto kysyy.

Verkosto purkaisi myös lapsettomien leskien kohdalla ikärajan leskeneläkkeeseen, sillä perhe-eläkejärjestelmä suosii lapsiperheitä lapsettomien tai lapsensa kuoleman kokeneiden vanhempien kustannuksella.

Vanhemmille, joiden lapsi on syntynyt kuolleena, oikeuden leskeneläkkeeseen takaa monissa tilanteissa, jos lapselle myönnetään henkilötunnus, kun hän syntyy kuolleena. Nyt vanhemmat voivat jäävät oikeuden ulkopuolelle, mikäli perheessä ei ole muita lapsia.

– Puolison kuolema on kriisi – tapahtui se missä iässä tai elämäntilanteessa tahansa. Jos perheen lapsi on syntynyt kuolleena, on leskeneläkkeen epääminen uusi tilanne, jossa vanha menetys tuntuu leskestä todella epäoikeudenmukaiselta, Kaunisto huomauttaa.

Perhevapaista kerryttävä työeläkettä

Palkattomista jaksoista on edelleen kerryttävä työeläkettä, painottaa Monimuotoiset perheet -verkosto. Eläkkeen kertymisen säilyminen on erityisen tärkeää perhevapailla, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta, opiskeluiden aikana, sairauspäivärahan ja työttömyyspäivärahan aikana.

– Perhevapaiden ja alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta kertyvää työeläkettä ei saa missään nimessä poistaa tai rajata tässä syntyvyystilanteessa, verkosto painottaa.