Päivähoidon maksukorotukset kurjistavat perheiden tilannetta

14.08.2015 - Kannanotot -

Monimuotoiset perheet -verkosto on huolestunut hallituksen kaavailemista päivähoitomaksujen korotuksista. Maksukorotukset ovat lisäksi aikaistuneet suunnitellusta ja sisältyvät jo hallituksen ensi vuoden budjettiesitykseen.

“Maksukorotukset kohdistuvat erittäin kipeästi etenkin monikkoperheisiin, joissa lapsiluku on keskimääräistä suurempi ja päivähoidossa aloittaa usein kerralla kakoset tai kolmekin lasta. Monikkolapset myös ovat koko päivähoitoaikansa yhtä aikaa päivähoidossa, jolloin kaikki maksuissa tapahtuvat muutokset kertautuvat ja tulevat perheelle yhtäaikaisesti”, toteaa Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula.

Päivähoitomaksujen korotukset lisäävät taloudellista tuskaa myös yhden vanhemman perheissä, joissa yksillä tuloilla on katettava koko perheen kaikki kustannukset. Vaikka vanhemmalla olisi kohtuullisetkin tulot, nielevät päivähoitomaksut niistä kuukausittain merkittävän osan, etenkin kun sekä elatusapu että -tuki otetaan tulona huomioon maksua määriteltäessä. Leskiperheissä myös lapsen saamat lapseneläkkeet huomioidaan tulona näissä tilanteissa.

Maksujen korotukset ovat erityisen kipeitä myös uusperheissä, joissa lapsia on keskimääräistä enemmän ja perheen päivähoitomaksuihin vaikuttaa suoraan myös se, missä lapsi on kirjoilla. Maahanmuuttajaperheissä ja kahden kulttuurin perheissä puolestaan tulot ovat usein keskimääräistä pienemmät, vaikka molemmat vanhemmat kävisivät töissä, ja ulkomaalaistaustaisen puolison työllistyminen voi viedä aikaa. Näissä perheissä talous on usein tiukilla ja maksukorotukset nopealla aikataululla kiristävät tilannetta entisestään.

Lapsiperheköyhyys on Suomessa kasvava ongelma. Hallituksen ei tule toistaa 1990-luvun laman aikaan tehtyjä virheitä, säästöjä ei tule toteuttaa lapsiperheiden kustannuksella.

Helsingissä 14.8.2015
Monimuotoiset perheet -verkosto

Lisätietoja:
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, joka edustaa yhteensä yli kolmasosaa kaikista suomalaisista lapsiperheistä. Verkostoon kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Verkosto koordinoi Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, jonka tehtävänä on kerätä ja levittää tietoa monimuotoisten perheiden erityistilanteista.