Regnbågsfamiljer

Hur bemöta en regnbågsfamilj?

Med regnbågsfamiljer avses barnfamiljer där minst en av föräldrarna hör till en sexuell minoritet eller könsminoritet. Familjens vuxna kan alltså vara homosexuella, lesbiska eller bisexuella, eller transsexuella, transvestiter eller transgenderister – ibland flera av dessa. Familjerna har många olika former.

Utöver samkönade par finns det också familjer med ensamföräldrar, bonusfamiljer, familjer som bildats av vänner och familjer där föräldraskapet delas mellan tre eller fyra vuxna. Barnen kan ha blivit till hemma eller på en fertilitetsvårdsklinik, och i många familjer finns det också barn från tidigare förhållanden.

Servicekvaliteten får inte försämras på grund av den anställdas övertygelse, åsikter eller världsåskådning. När den anställda är medveten om sina åsikter, behåller sin professionella attityd och är villig att tillägna sig ny kunskap kan servicen vara jämlikt god trots eventuella fördomar.

  • Vad ska du som kommer i kontakt med regnbågsfamiljer beakta i ditt arbete?
  • Var medveten om dina fördomar och lyhörd för det annorlunda.
  • Det är viktigt att våga ställa frågor. När personen berättar kan du ta fasta på de ord med vilka hen själv beskriver sig och sin familj. Om du ställer frågan “Kommer barnets pappa också till rådgivningen?” till en gravid kvinna som lever i ett samkönat förhållande får du en annorlunda reaktion än om du frågar “Kommer du ensam eller har du någon med dig?” eller “Vilka är medlemmarna i din familj?”.
  • Ge din klient lov att vara helt sig själv eller komma ut ur skåpet. I stället för mammor och pappor kan du tala om föräldrar. Du kan fråga en mamma som kommit ensam om det finns andra vuxna i familjen.
  • Även samkönade par kan behöva stöd för sitt parförhållande och sitt föräldraskap. Fråga också om dessa aspekter.
  • Ställ raka frågor. Var inte rädd för att göra bort dig. Om du säger något tokigt kan du be om ursäkt.

Det kan ibland kräva mer tid och kreativitet att bygga upp ett förtroende med klienter som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter än med majoritetsbefolkningen. Ofta är redan tröskeln för att söka sig till service högre än vanligt: En stor del av regnbågsfamiljerna oroar sig för diskriminering eller osakligt bemötande.

Om du inte vet någonting om regnbågsfamiljer eller aldrig träffat en sådan är det rättvist, modigt och professionellt att erkänna det öppet. Då kan du också lära dig nytt.