Fosterfamiljer

Hur bemöta en fosterfamilj?

En fosterfamilj har barn som placerats i familjen genom stödåtgärder inom barnskyddet. De flesta fosterfamiljer har också biologiska barn. Vid långvariga placeringar sköter fosterföräldrarna allt som hör till barnets liv, och fosterfamiljen kan vara barnets enda familj. Ofta har barnet också kontakt med sina biologiska föräldrar. Därför är det viktigt att stödja samverkan mellan fosterföräldrarna och de biologiska föräldrarna.

Barn som placerats utom hemmet är ofta besvikna på de vuxna och har tappat sin tilltro till dem. Det kan kräva hårt arbete att vinna deras förtroende. Det är inte lätt att förstå barnets beteende och familjen kan behöva professionell hjälp. En kontroversiell fråga med tanke på familjerelationerna är att samtidigt som familjen knyter familjeband och fosterföräldrarna försöker förstå vad som ligger bakom barnets beteende ska de vara beredda att ge bort barnet.

Vad ska du som kommer i kontakt med fosterfamiljer beakta i ditt arbete?

 • Fosterfamiljen är ofta en självvald familjeform och barnen är välkomna i familjerna.
 • Familjernas vardag förändras ständigt och livet formas av både socialmyndigheten och barnets biologiska föräldrar.
 • Fokusera på anknytningen mellan förälder och barn, och även på anknytningen mellan syskon i familjen. Särskilt emotionellt är det att vara förälder till en liten baby eller ett litet barn.
 • Syskonrelationer och föräldrarnas jämlikhet kräver medvetenhet och resonemang.
 • Barn som placerats utom hemmet har rätt till all vård, omsorg och specialistvård som finns att tillgå där fosterfamiljen bor.
 • Uppmuntra fosterföräldrarna till öppet och jämlikt samarbete med barnets biologiska släkt och socialarbetaren.
 • Inkludera barnet i samtalen
 • Barnet kanske har två familjer i sitt liv. Låt det leva ett fullgott liv i bägge.
 • Barnets familj är inte densamma som de vuxnas familj. Låt barnet definiera sin familj själv.
 • Barn som placeras utom hemmet kommer till en annorlunda familj än de tidigare haft och de behöver tid att anpassa sig.
 • Tala öppet om hur det är att vara fosterförälder och ställ frågor, om familjeformen är ny för dig.