Flerlingsfamiljer

Hur bemöta en flerlingsfamilj?

I Finland föds det tvillingar och trillingar i cirka 700 familjer per år. Fyrlingar föds mer sällan. Att vänta och föda tvillingar och trillingar är annorlunda än att få bara ett barn. Ofta oroar sig föräldrarna för komplikationer och för tidig födsel och för hur de ska orka hantera vardagen med flera små spädbarn. Många funderar också över hur de ska klara sig ekonomiskt. Det är viktigt att trygga ett tillräckligt stöd för föräldraskapet och särskilt se till att familjen får hjälp med att sköta hushåll och barn. Kamratstöd hjälper också många.

Vad ska du som kommer i kontakt med familjer med tvillingar, trillingar eller fyrlingar beakta i ditt arbete?

 • Ge familjen tillräckligt med information om multipel graviditet och födsel, för tidig födsel, amning och barnvård.
 • Kartlägg familjens stödnätverk – hjälp behövs i synnerhet under spädbarnstiden.
 • Observera och berätta att de sociala förmånerna inte alltid beaktar att familjen ska få två eller tre barn på en gång.

Hänvisa familjen till coachning för flerlingsfamiljer. Ett omfattande gratis infomaterial (”Hyvä alku monikkovanhemmuuteen”) för handledare i coachning för flerlingsfamiljer hittar du på adressen www.suomenmonikkoperheet.fi.

 • Sporra och uppmuntra i stället för att vara upprörd
 • Gratulera de blivande flerlingsföräldrarna.
 • Uppmuntra familjen att behandla barnen som individer.
 • Boka separata mottagningstider för tvilling- och trillingbarn. Om du bokar en gemensam mottagningstid, till exempel för att familjen önskar det, ska du tydligt behandla varje barns frågor separat.
 • Uppmuntra pappan att delta i vardagen, speciellt under spädbarnstiden.
 • Tala om familjens ekonomiska situation
 • Familjens ekonomi belastas i synnerhet under spädbarnstiden. Du kan behöva förorda en sänkning av klientavgifterna för familjen.

Flerlingsbarn på dagis

 • När flerlingsbarn placeras i grupp ska man lyssna till föräldrarna.
 • Olikheter i syskonrelationerna mellan tvillingar och trillingar ska beaktas även i dagvården.