Familjer som förlorat en förälder

Hur bemöta en familj som förlorat den ena föräldern?

I Finland förlorar varje år cirka 3 800 personer i arbetsför ålder sin partner och cirka 2 000 minderåriga barn förlorar en förälder. Föreningen Suomen nuoret lesket ry erbjuder kamratstöd till efterlevande i arbetsför ålder och deras barn. Föreningen ger också råd och handledning beträffande skötseln av ärenden efter partnerns bortgång. Dessutom vill föreningen påverka den efterlevande familjens juridiska och ekonomiska ställning och missförhållanden i samband med denna.

Vad ska du som kommer i kontakt med dessa familjer beakta i ditt arbete?

 • När en förälder dör är det alltid en traumatisk upplevelse som rubbar familjens trygghetskänsla.
 • För den efterlevande partnern innebär förlusten av livskamraten total enskild vårdnad.
 • Hen belastas förutom av sorgen även av många lagstadgade skyldigheter som ansluter sig till förlusten av partnern, bevakningen av barnens intressen och de många ärenden som ska skötas.
 • Sorgen är allomfattande: den påverkar kroppen, beteendet, känslorna, tänkandet och de sociala relationerna, och den tar tid och kraft hos både vuxna och barn.
 • Stöd ska finnas att tillgå under en tillräckligt lång tid.
 • De sörjande uppskattar yrkesfolk som möter familjen frimodigt
 • Ta kontakt och erbjud information om det stöd som finns att få.
 • Kartlägg familjens stödnätverk.
 • En viktig stödform för familjer som förlorat den ena föräldern är hemhjälp i vardagen med hushåll och barn.

Innan barnet återvänder till daghemmet och skolan är det bra om de anställda kan tala med barnet och föräldern och komma överens om praktiska frågor, till exempel om hur man ska berätta om dödsfallet och hålla kontakt.

 • Tala ärligt till barnet om döden
 • Uppmuntra barnet att tala om det som hänt.
 • Barn är ofta oroliga över hur föräldern ska orka och försöker ibland “bespara” honom eller henne genom att inte visa sin egen sorg.
 • Förstärk barnets trygghetskänsla med hjälp av vardagliga rutiner och en vuxens närvaro.
 • Funktionella metoder såsom att leka, berätta sagor och rita lämpar sig bra för bearbetning av sorg.
 • Hjälp och uppmuntra barnet att hantera olika känslor och att minnas den förälder som gått bort.
 • Ge rum för barnets sorg.

Information om barns sorg och en guide för stöd: www.nuoretlesket.fi/lapsen-ja-nuoren-suru.

Verksamhet för familjer som förlorat den ena föräldern ordnas förutom av Suomen nuoret lesket ry även av bland annat Föreningen för Mental Hälsa i Finland, församlingarna och Pensionärsförbundet (kurser för efterlevande). På Nuoret Lesket ry:s webbplats finns information om olika instansers verksamhet. Samhället erbjuder stöd bland annat hos psykologerna inom hälso- och sjukvården och på familjerådgivningen.