Bonusfamiljer

Hur bemöta en bonusfamilj?

En bonusfamilj uppstår ur ett förhållande mellan två vuxna av vilka åtminstone den ena varit sambo eller gift och har ett eller flera barn sedan tidigare. Barnen existerar alltså redan när förhållandet inleds eller när man flyttar ihop. I en bonusfamilj ingår också ofta barn som bor på annat håll men tillbringar en del av sin tid i familjen.

Vad ska du som kommer i kontakt med bonusfamiljer beakta i ditt arbete?

  • Bonusfamiljer har en komplicerad struktur och skiljer sig på många sätt från “kärnfamiljer”.
  • Det speciella med att bilda en bonusfamilj är att de vuxna samtidigt blir både bonusföräldrar och partner.
  • Föräldern är kär i sin nya partner och kan förvänta sig att barnet ska ha liknande känslor för den nya vuxna i sitt liv.

I början består en bonusfamilj ofta av två separata familjer som bor tillsammans. Först efter en tid blir de två familjerna en bonusfamilj. För barnet innebär bonusfamiljen ett krav på att acceptera människor som barnet inte själv valt i sitt livsrum.

Bonusfamiljer kan få kämpa med svårigheter att anpassa sig till den nya familjestrukturen, barlast från det förflutna, utmaningar i det sociala föräldraskapet, försämrad ekonomi eller brist på social acceptans bland släkt och vänner.

  • Barnens umgängesrätter och vårdnadsavtal påverkar i hög grad vardagen i bonusfamiljen.
  • Ofta belastas skilsmässo- och bonusfamiljer av vårdnadstvister som vanligen kräver att socialmyndigheterna gör en utredning.
  • Vårdnadstvister som avgörs i rätten förutsätter ofta tilläggsutredningar och beslutet kan därför dröja upp till flera år.
  • Bonusfamiljerna har behov av särskilt stöd när familjen bildas. Alla familjemedlemmar behöver stöd i den nya situationen för att få familjelivet att fungera.

Nya syskonrelationer

Barnen i en bonusfamilj kan ha tre slags syskon i familjen. Utöver sina biologiska helsyskon kan de ha halvsystrar eller halvbröder, som har samma biologiska mamma eller pappa som de själva. Barnen kan också få bonussyskon från den nya bonusmammans eller bonuspappans tidigare förhållande.

När en bonusfamilj bildas måste barnen söka sig en ny plats och en ny roll. För en del barn kan det vara en lättnad: Familjens minsting blir plötsligt storebror eller storasyster. För andra kan det kännas som en förlust då de inte vill ge ifrån sig sin särställning.

Tidvis kan barnen bilda allianser, ibland gadda ihop sig på ett skadligt sätt. Det krävs tid och anpassning för att fungerande syskonrelationer ska kunna uppstå.

I bästa fall erbjuder bonusfamiljen barnet en större gemenskap som är trygg och som ger barnet möjlighet att i lugn och ro öva sig på sociala färdigheter och på att fungera i grupp med andra barn.