Guide för professionella inom småbarnspedagogiken

Du kan ladda ner eller beställa guiden Familjernas mångfald i småbarnspedagogiken på den här sidan.

Minst var tredje barnfamilj i Finland är en stjärnfamilj på ett eller annat sätt. Familjer bildas på olika sätt och i olika konstellationer. Föräldrar skiljer sig och bildar nya familjer. Familjen kan ha flera föräldrar, kulturer och språk. Det händer att någon i familjen avlider. Allt fler barn kommer till dagis eller förskolan från två olika adresser växelvis.

De här barnen och deras föräldrar är i dag välbekanta i småbarnspedagogiken. Varje barn och familj har sin egen historia, och det lönar sig att noga lyssna till den. Ofta är familjekonstellationen också förknippad med särfrågor som småbarnspedagogerna bör vara medvetna om. I den här guiden fokuserar vi på tio olika familjeformer.

Dessa familjer är:
Adoptivfamiljer
Fosterfamiljer
Enföräldersfamiljer
Bonusfamiljer
Flerlingsfamiljer
Regnbågsfamiljer
Familjer med två kulturer
Familjer som upplevt ofrivillig barnlöshet
Familjer som förlorat ett barn
Familjer som förlorat en förälder

Guiden är avsedd att vara ett stöd för yrkespersoner inom det pedagogiska området, i synnerhet i småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten. Guiden har sammanställts av Nätverket för familjers diversitet, som består av tio familjeorganisationer. De anställda i Nätverket för familjers diversitet och de organisationer som hör till nätverket svarar gärna på frågor och ger konsultation.

Vi önskar alla en givande läsupplevelse kring temat mångfald!

Beställ guiden i tryck till ditt dagis eller din läroanstalt

Guiden har också utkommit i tryck. Du kan beställa den tryckta guiden genom att fylla i en webblankett (börja med att välja språk). OBS! Genom att fylla i den svenskspråkiga blanketten får du svenskspråkiga guider och genom att fylla i den finskspråkiga får du finskspråkiga. 

Vi postar guider månatligen till daghem, läroanstalter och motsvarande. Guiden och portot är kostnadsfria för beställaren. Tyvärr har vi inte resurser att posta guider till privatpersoner eller enskilda professionella. Vi hoppas att du uppmuntrar din arbetsgivare eller läroanstalt att beställa guider så får du den vägen ett eget exemplar!

Om du har frågor eller särskilt bråttom med din beställning, var vänlig och kontakta sofia.lindqvist@monimuotoisetperheet.fi. Du kan också själv hämta guider från vårt kontor i Havshagen, Helsingfors. Ta kontakt så kommer vi överens om när!

Ladda ner guiden Familjernas mångfald i småbarnspedagogiken

Guide för professionella inom småbarnspedagogiken