På svenska

Nätverket för familjers diversitet producerar information om behoven hos olika familjer.

Målet är att uppmärksamma beslutsfattare och yrkesfolk på olika familjers synvinklar och på så sätt göra Finland till ett bättre land för familjer av alla slag. Utgångspunkten är familjernas mångfald i dagens Finland.

Redan över en tredjedel av de finländska familjerna räknas till stjärnfamiljerna, och deras antal ökar hela tiden. Därför ska man i beslutsfattandet och i det professionella arbetet med familjer alltid beakta olika familjekonstellationer.

Nätverket består av tio familjeorganisationer som representerar olika slags familjer.

En affisch som visar alla tio familjegrupper som representeras av Nätverket för familjers diversitet i färgglada bilder.
En affisch som visar alla tio familjegrupper som representeras av Nätverket för familjers diversitet i färgglada bilder.

Här kan du printa ut affischen i storlek A4 eller A3.