På svenska

Nätverket för familjers diversitet

Producerar information om behoven hos olika familjer.

Målet är att uppmärksamma beslutsfattare och yrkesfolk på olika familjers synvinklar och på så sätt göra Finland till ett bättre land för familjer av alla slag. Utgångspunkten är mångfalden av familjer i Finland.

Redan över en tredjedel av de finländska familjerna räknas till stjärnfamiljerna, och deras antal ökar hela tiden. Därför ska man i beslutsfattandet och i det professionella arbetet med familjer alltid beakta olika familjekonstellationer.

Nätverket består av tio familjeorganisationer som representerar olika slags familjer. Projektet Alla familjers Finland (2013–2019) är en del av nätverkets verksamhet.

Här kan du printa ut en affisch i storlek A4 eller A3.