Olen Antirasisti, oletko sinäkin?

17.09.2021 - Uutiset - Anna Moring

Oletus suomalaisesta perheestä on edelleen kapea. Oletetusta perhenormista poikkeavat muun muassa perheet, joissa vanhemmat ovat vasta muuttaneet Suomeen, vanhemmat ovat syntyneet keskenään eri maissa tai että lapsi on adoptoitu perheeseen ulkomailta.

Liian usein näimä perheet kohtaavat arjessaan rasismia – esimerkiksi ihonvärin, kansalaisuuden, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismi lisää yksilön pahoinvointia, mutta syventää myös lasten, nuorten ja perheiden välistä eriarvoisuutta. Siksi sitä on torjuttava.

Kampanjan tunnuskuvassa kaksi ihmistä ja teksti Rasismista vapaata Suomea luodaan nyt, ja me päätämme, että olemme osa tätä muutosta.

Monimuotoiset perheet -verkosto on mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasti -kampanjassa. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoa sekä kannustaa yksilöitä ja organisaatioita antirasistisiin tekoihin.

Antirasismi on toimintaa rasismin eri muotoja vastaan

Antirasismi on työkalu, jota käyttämällä ei ainoastaan sanouduta irti rasismista, vaan toimitaan aktiivisesti sitä vastaan.

Rasismi puolestaan voi olla suoraa tai epäsuoraa, näkyvää tai näkymäntöntä. Rasismi voi myös ilmetä esimerkiksi tiedostamattomina sanoina tai ulossulkevina toimintamalleina.

Suorasta ja näkyvästä rasismista onkin verkostossa helppo sanoutua irti: Tätä meillä ei hyväksytä.

Ilmiön syvempi tarkastelu pakottaa kuitenkin myös meidät katsomaan peiliin ja tarttumaan vaikeaan aiheeseen: Miksi maahan muuttaneet perheet ovat edelleen aliedustetuina perheiden tukipalveluissa? Miksi työyhteisömme ei edusta väestön moninaisuutta?

Tärkeä kysymys on myös, miten puutumme, jos todistamme rasismia?

Tässä ollaan antirasismin ytimessä. Jotta voi toimia antirasistisesti, on tiedostettava ilmiön laajuus ja tunnistettava rasismin eri ilmenemismuodot. Vasta tämän jälkeen voi syntyä toimintaa rasismia vastaan niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Antirasismi Monimuotoiset perheet -verkostossa

Me Monimuotoiset perheet -verkostossa haluamme oppia toimimaan antirasistisesti.

Käynnissä oleva kampanja kannustaa kertomaan oman organisaation antirasistisista teoista. Alla on lista siitä, mistä olemme lähteneet liikkeelle.

1. Lisätään ymmärrystä rasismista
  • Järjestään henkilöstölle koulutusta antirasismista. Järjestetään työpaja antirasistisista teoista Monimuotoiset perheet -verkoston kymmenen perhejärjestön yhteisessä työntekijäpäivässä.
  • Käydään läpi verkoston koulutusmateriaalit ja lisätään rasismiin, sen tunnistamiseen, vähemmistöstressiin ja antirasismiin liittyviä sisältöjä.
2. Tehdään työyhteisön moninaisuudesta tavoitetila
  • Laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma siitä huolimatta, että laki ei tätä vaadi työyhteisön pienen koon takia.
  • Kehitetään rekrytointikäytäntöjä ja tarkistetaan työtehtäville oletettuja vaatimuksia, erityisesti kielivaatimuksia. Pilotoidaan anonyymia rekrytointia ja otetaan hakuilmoituksissa käyttöön monimuotoisuuslauseke.
3. Puretaan stereotypioita viestinnän avulla
  • Käydään läpi verkoston viestintämateriaalit kuvaston monipuolistamiseksi.
  • Jaetaan tietoa rasismista ja antirasismista eri viestintäkanavissa.

Jos sinulla on vinkkejä tai ideoita vielä parempiin ja vaikuttavampiin tekoihin, älä epäröi ottaa yhteyttä: toimisto@www.monimuotoisetperheet.fi.

Olethan myös sinä mukana rakentamassa rasismista vapaata Suomea?

Lue lisää oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasisti -kampanjasta: www.olenantirasisti.fi.

Kymmenen perhejärjestön Monimuotoiset perheet -verkosto on hallinollisesti verkoston yhden järjestön, Sateenkaariperheet ry:n, alaisuudessa. Tästä syystä organisaatioon liittyvät antirasistiset teot ovat yhteneväiset Sateenkaariperheiden kanssa.